Sněmovní tisk 207
Vládní návrh zákona o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 207/0 dne 5. 2. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 21. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 265).
  Čtení proběhlo 21. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 265).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 207/2, který byl rozeslán 10. 4. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 199).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, daň, daň ze spotřeby, chemický alkohol, pivo, tabák

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)