Sněmovní tisk 128
V. n. zák. o nelékařských zdravotnických povoláních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Součková Marie.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 5. 1. 2004.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 96/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, pomocná lékařská profese, profesní příprava, zdravotní personál, zdravotnické povolání, zdravotnické školství

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
160/1992novelizujeZákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních128/0
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky128/0
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)128/0


ISP (příhlásit)