Stenografický zápis 23. schůze, 2. prosince 2003


(Jednání zahájeno ve 14.04 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Vymětal


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 402/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Senátor Robert Kolář
Poslanec Petr Ibl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání pokračovalo ve 14.40 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


72. Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 467/ - prvé čtení

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Ladislav Býček
Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc


166. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka, Květoslavy Čelišové, Josefa Víchy, Františka Pelce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - třetí čtení

Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Jaroslav Gongol


27. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) /sněmovní tisk 128/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Josef Janeček
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Josef Janeček


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce /sněmovní tisk 314/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Ibl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.47 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 354/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Lubomír Suk


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 358/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Rudolf Tomíček


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. /sněmovní tisk 359/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Karel Sehoř


34. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Stanislav Křeček
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Vymětal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Exner


35. Návrh poslanců Jarmily Boháčkové, Anny Čurdové, Evy Novákové, Hany Šedivé a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 348/ - prvé čtení

Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Svatomír Recman


36. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Plevy, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1990 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 362/ - prvé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP