(14.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Proto se ptám, jestli se do ní někdo hlásí. Prosím pana poslance Býčka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Ladislav Býček: Já mám prosbu, vážení kolegové, kolegyně, pane předsedající. Pan hejtman Šulc při oslovení sněmovny dodal, když končil, a tak dál. Chtěl bych se ho zeptat vaším prostřednictvím, pane předsedo, kdo to je - a tak dál?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo další se do obecné rozpravy nehlásí, tak obecnou rozpravu končím a požádám ještě možná pana hejtmana, jestli bude reagovat v závěru, nebo zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc: Oslovil jsem všechny přítomné v sále. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jestli jsem to správně pochopil, tak nebyl podán žádný návrh, který bychom nyní mohli hlasovat, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Nevidím nikoho, takže přistoupíme k hlasování, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 306 z přítomných 175 poslanců pro hlasovalo 152, proti jeden.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji panu hejtmanovi i panu poslanci Zajíčkovi a končím projednávání bodu č. 72.

 

Další bod je bod č. 166, je to poslední bod, který máme pevně zařazen v našem jednání. Je to

 

166.
Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka, Květoslavy Čelišové,
Josefa Víchy, Františka Pelce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodu majetku z vlastnictví státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 289/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Vlastimil Aubrecht a také zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jaroslav Gongol. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 289/4 a otevírám rozpravu. Prosím pana poslance Evžena Snítilého.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych v rozpravě načetl dvě legislativně technické změny mých pozměňovacích návrhů.

První je spíše gramatická. Na stránce 3 v prvním odstavci zhruba v polovině textu o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění posledních předpisů, a zákona č. 229/2001 Sb., a zákona… navrhuji škrtnout písmeno "a", tak aby text zněl "a zákon č. 229/2001". To je spíš úprava češtinářská.

Druhou legislativně technickou změnu najdete v čl. II odst. 2, který zní: "V § 60 odst. 1". Já navrhuji za číslovku 60 vložit písmeno c. Vypadlo patrně při přepisu mého pozměňovacího návrhu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Zdá se mi, že o slovo se hlásí zpravodaj. Nebo chcete informovat, jak budeme postupovat při hlasování o pozměňovacích návrzích? Prosím, pane poslanče, oznamte nám postup.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, v tisku 289/4 jsou v podstatě tři pozměňovací návrhy - A, B a C. Doporučuji, abychom hlasovali o jednotlivých bodech, tak jak jsou uvedeny pod těmito písmeny, a nakonec pak o legislativně technických úpravách přednesených nyní panem poslancem Snítilým.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím, to je snad přehledné, takže se dívám, jestli je nějaká námitka proti tomuto postupu, který jste přednesl. Pokud ne, tak můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích tak, jak jste navrhl. Takže prosím o klid, všechny prosím, aby zaujali místa.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Budeme hlasovat o bodu A uvedeném v tisku 289/4 jako o bodu, o kterém budeme hlasovat najednou. Stanovisko kladné. (Navrhovatel souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 307 z přítomných 175 poslanců pro hlasovalo 170, proti jeden. Návrh byl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Stanovisko kladné. (Navrhovatel souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 308 z přítomných 175 poslanců pro hlasovalo 124, proti 43. Tento návrh byl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C. Stanovisko kladné. (Navrhovatel souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 309 z přítomných 175 poslanců pro hlasovalo 166, proti jeden. Návrh byl přijat.

A nyní?

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Nyní bychom hlasovali o přednesených legislativně technických úpravách, které se týkaly vypuštění slova "a" v čl. II zákona 229 a pak doplnění § 60c, jestli jsem dobře rozuměl. Doporučuji. (Navrhovatel rovněž.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 310 z přítomných 175 poslanců pro hlasovalo 169, proti žádný. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP