(14.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane senátore. Dívám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy k tomuto návrhu. Pokud se dále nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Nejsou žádná závěrečná slova - ani navrhovatele ani zpravodaje, z jejich strany bylo pravděpodobně řečeno vše.

Takže přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. (Nesouhlasné výkřiky z pléna.) Přivolávám všechny poslance, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, ať se dostaví do jednací síně.

O slovo se hlásí pan poslanec Petr Ibl.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji, pane předsedající. Vážená sněmovno, dovolte, abych požádal o přestávku na jednání klubu v délce 20 minut. Děkuji. (Nesouhlasný šum v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyhovím tedy této žádosti a pokračovat budeme ve 14.40 hodin.

 

(Jednáno přerušeno ve 14.22 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP