(V 16.30 hodin předsedající Lubomír Zaorálek prodloužil přestávku na žádost předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie Petra Ibla do 16.45 hodin.)

 

(Jednání pokračovalo v 16.47 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, čas určený pro jednání poslaneckého klubu sociálních demokratů vypršel, takže vás všechny zvu opět do sněmovní síně. (Poslanci a poslankyně přicházejí postupně do jednací síně.)

Dámy a pánové, já jsem vás před chviličkou všechny odhlásil, takže poprosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Paní a pánové, už nás bude dostatečný počet pro to, abychom mohli zahájit druhou polovinu našeho odpoledního jednání. Připomínám, že jsme se vypořádali se všemi pevně zařazenými body i s dalšími úkoly a nyní je před námi projednávání bodů 30, 31, 32 schváleného pořadu schůze, což jsou body týkající se životního prostředí.

 

Tím prvním je

 

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
/sněmovní tisk 354/ - druhé čtení

 

Tento zákon jsme projednávali ve druhém čtení už na 22. schůzi. Po obecné rozpravě jsme ovšem návrh vrátili výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí k novému projednání. Výbor návrh zákona znovu projednal a jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 354/3.

Já se táži pana ministra životního prostředí Libora Ambrozka, zda chce v úvodu tohoto druhého čtení vystoupit. Je tomu tak, takže máte slovo, pane ministře.

Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Ano, pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, aspoň velmi krátce. Cílem předkládaného návrhu této novely je především transpozice směrnice o posuzování vlivu některých plánů a programů na životní prostředí.

Chtěl bych velmi ocenit jednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který se tomuto návrhu zákona opakovaně věnoval a jehož usnesení posunuje ten materiál, myslím si, velmi rozumným směrem, a proto bych si dovolil požádat o propuštění tohoto návrhu novely zákona do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi životního prostředí Liboru Ambrozkovi. Nyní prosím pana poslance Lubomíra Suka, který je zpravodajem výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, aby vystoupil, chce-li. Ano, chce.

 

Poslanec Lubomír Suk: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně a kolegové, já pouze zkonstatuji, podobně jako zde řekl ministr životního prostředí, to, že výbor na základě rozhodnutí sněmovny znovu sněmovní tisk 354 projednal, přijal k němu usnesení, tak jak vám bylo předloženo minulý týden v pátek v poledne na lavice. Měli jste možnost se s ním seznámit. Výbor k němu přijal také usnesení. Dovolte mi tedy, abych vás s usnesením výboru v této chvíli seznámil.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 26. schůzi po odůvodnění dr. Petržílka, náměstka životního prostředí, a po zprávě poslance Lubomíra Suka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh, sněmovní tisk 354, projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

To je z mé strany vše, co bych k tomu tisku chtěl dodat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP