Sněmovní tisk 359
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 1. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 260, dokument 260/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 20. 1. 2004 a přijal usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako tisk 260/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 1. 2004 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 260/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 334).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 92/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, politika životního prostředí EU, znečišťování atmosféry, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)