Sněmovní tisk 314
Novela z. o zabezpeč. prezidenta republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 314/0 dne 30. 4. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 449).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 22. 10. 2003 na 22. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 80, usnesení č. 684).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 314/3, který byl rozeslán 3. 12. 2003 v 17:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 813, usnesení č. 826).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 1. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 257, dokument 257/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Vladimír Kulhánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 257/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 1. 2004 a přijal usnesení č. 224, které bylo rozdáno jako tisk 257/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 292).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 49/2004 Sb.Související tisk: 313 (V.n.z. o zabezpečení prezidenta republiky).


Hesla věcného rejstříku: Prezident republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, nemzdové příjmy

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)