Stenografický zápis 22. schůze, 22. října 2003


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Miloš Kužvart
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Josef Řihák
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Marta Bayerová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Miloš Kužvart


53. Vládní návrh zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 451/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Kováčik


51. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Ivo Vykydala, Jaromíra Schlinga, Miroslava Kapouna, Mariana Bielesze, Pavla Hojdy a Karla Vymětala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA /sněmovní tisk 411/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miroslav Kapoun
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Gongol


21. Vládní návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) /sněmovní tisk 306/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miroslav Svoboda


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 311/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Marie Rusová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


24. Vládní návrh zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce /sněmovní tisk 313/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Ladislav Mlčák


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce /sněmovní tisk 314/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla


24. Vládní návrh zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce /sněmovní tisk 313/ - druhé čtení

Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání pokračovalo v 15.02 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


28. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - druhé čtení

Senátorka Jitka Seitlová
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Vlasta Parkanová
Senátorka Jitka Seitlová
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Michal Doktor


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 316/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 343/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Ladislav Šustr


24. Vládní návrh zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce /sněmovní tisk 313/ - druhé čtení

Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jan Zahradil


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce /sněmovní tisk 314/ - druhé čtení

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Ibl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 17.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.41 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 351/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Svatopluk Karásek


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 353/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Alexander Černý


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Kučera
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skočilo v 18.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP