Stenografický zápis 22. schůze, 21. října 2003


(Jednání zahájeno ve 14.03 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 132/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Václav Mencl
Poslanec František Pelc
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Václav Mencl
Poslanec František Pelc
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Sehoř
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Jaromír Talíř


34. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 74/ - druhé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Václav Mencl
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Josef Vícha
Místopředseda PSP Jan Kasal


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec František Pelc
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Miloš Kužvart
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec František Beneš
Poslankyně Veronika Nedvědová


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 354/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Lubomír Suk
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Jaromír Schling
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miloš Kužvart
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1995 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 356/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Poslanec Jiří Třešňák


44. Vládní návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) /sněmovní tisk 117/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Tomáš Hasil


45. Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty /sněmovní tisk 267/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec František Pelc


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Josef Vícha
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Zbyněk Novotný


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 309/ - druhé čtení

Poslanec Vlastimil Dlab
Poslanec Karel Černý
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vlastimil Dlab
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vlastimil Dlab
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Ladislav Šustr


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 304/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Václavek
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jaroslav Gongol


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - druhé čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP