Sněmovní tisk 267
V. n. z. o nakládání s gen. modif. organismy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 12. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 250, dokument 250/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Helena Rögnerová), Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 148 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 1. 2004 a přijal usnesení č. 216, které bylo rozdáno jako tisk 250/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 1. 2004 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 250/2 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 15. 1. 2004 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 250/3 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 20. 1. 2004 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 250/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 320).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 25. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 78/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obchod, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: genetické inženýrství, geneticky modifikovaný organismus, ochrana životního prostředí, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)