Stenografický zápis 16. schůze, 14. května 2003


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


11. Vládní návrh zákona o dočasné ochraně cizinců /sněmovní tisk 203/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Václav Mencl


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.35 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vlastimil Tlustý


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Ladislav Šustr


16. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 211/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Miloš Kužvart


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) /sněmovní tisk 213/ - druhé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Martin Říman
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Tomáš Teplík


19. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 264/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Martin Říman
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Macháček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jan Mládek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


20. Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty /sněmovní tisk 267/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaroslav Pešán


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Ladislav Skopal


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 274/ - prvé čtení

Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Eva Nováková


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Kateřina Dostálová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 120/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Petr Krill
Poslanec Václav Votava
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Václav Votava
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Votava
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Petr Krill
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Ibl
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 15.48 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání pokračovalo v 16.21 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Svatopluk Karásek
Veřejný ochránce práv Otakar Motejl
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Veřejný ochránce práv Otakar Motejl
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Ibl
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Martin Říman
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Taťána Fischerová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaromír Schling
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP