Stenografický zápis 16. schůze, 13. května 2003

(Schůze zahájena ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jiří Třešňák
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloš Titz
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Karel Kühnl
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Martin Říman
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Petr Ibl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.20 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání pokračovalo v 15.45 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 299/ - zkrácené jednání

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 16.41 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání pokračovalo v 17.16 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


2. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 17.37 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.48 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda


3. Návrh zastupitelstva Olomouckého kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - druhé čtení

Hejtman Olomouckého kraje Jan Březina
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Alena Páralová


4. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaromír Schling


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Tomáš Kladívko


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 204/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko


8. Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) /sněmovní tisk 130/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Karel Černý


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslankyně Lucie Talmanová


10. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb. /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Josef Mandík
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Josef Mandík
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Miloš Kužvart
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání ukončeno v 19.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP