Sněmovní tisk 299
Novela z. o soudech, soudcích, přísedících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 23. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 89660299/0 dne 25. 4. 2003.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 24. 4. 2003.
  Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 34, usnesení č. 437).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 5. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 98, dokument 98/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 5. 2003 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 5. 2003 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 98/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 5. 2003 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 140).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 5. 2003 poslancům jako tisk 299/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 5. 2003 poslancům jako tisk 299/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 6. 2003 na 16. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 528).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2003.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 6. 2003.

Zákon vyhlášen 1. 7. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 192/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví, Stav legislativní nouze

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: advokát, disciplinární právo, laický soudce, odměňování, právní systém, soudce, soudní řízení, správní řízení, státní zástupce

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)