Stenografický zápis 16. schůze, 10. června 2003


(Schůze opět zahájena 14:06 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


116. Návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/5/ - zamítnutý Senátem

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Milan Cabrnoch
Senátor Richard Sequens
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Jan Vidím
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Jan Vidím


117. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu, vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 231/2/ - vrácený Senátem

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Ludvík Hovorka
Senátorka Soňa Paukrtová


118. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 208/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Senátor Jiří Stodůlka
Poslanec Zdeněk Koudelka


119. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 299/2/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Senátorka Dagmar Lastovecká
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze skončila v 15.21 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP