Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
10. června 2003 ve 14.06 hodin

Přítomno: 182 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Milé dámy, vážení pánové, paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji dnešní jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny a srdečně vás vítám.

Prosím, přihlaste se identifikačními kartami. Já k tomu sdělím, že pan poslanec Vidím má náhradní kartu č. 2, paní poslankyně Talmanová má náhradní kartu č. 15, pan místopředseda Langer má náhradní kartu č. 9, pan poslanec Kalousek má náhradní kartu č. 10.

Já vám s dovolením přečtu ještě omluvy, které jsem obdržel. Paní poslankyně Jarmila Boháčková je v nemocnici, v zahraničí je paní poslankyně Veronika Nedvědová, v Athénách je pan poslanec Miroslav Ouzký, nemocen je poslanec Miloš Titz, na pracovní cestě v Rusku je pan poslanec Jiří Václavek, na pracovní cestě do Francie jsou poslanci Vlastislav Antolák, Radim Chytka, Stanislav Křeček, Stanislav Říha.

Pan poslanec Vojíř má náhradní kartu č. 17. Pan poslanec Krill má náhradní kartu č. 5. Pan poslanec Rozehnal má náhradní kartu č. 1.

Omlouvám ještě ministra Palase, který je na jednání Rady Evropské unie - ministrů zemědělství. Tolik k omluvám.

Paní poslankyně, páni poslanci, prosím, abyste se ztišili. (Předsedající zvoní zvoncem.) Vážení kolegové, zaujměte místa, prosím. Posaďte se všichni. (Bez odezvy.) Opravdu vás žádám, abyste se všichni posadili v této chvíli. Děkuji, že mě vyslyšíte. Prosím o klid. (Předsedající zvoní zvoncem.)

 

Vážení kolegové, dovolte mi, abych vás v této chvíli vyzval k tomu, abychom drželi minutu ticha za zemřelého prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu pana Lubomíra Voleníka. (Děje se.)

Děkuji.

 

Pan poslanec Kladívko má náhradní kartu č. 19.

Vážené paní poslankyně a páni poslanci, jak všichni víte, jmenoval prezident republiky dne 9. června ministrem obrany pana Miroslava Kostelku. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal nového člena vlády a zároveň mu popřál mnoho úspěchů v práci ve vládě.

Vážené kolegyně a kolegové, ještě než přikročíme k projednávání posledních bodů této schůze, umožníme novým kolegům, aby složili poslanecký slib.

Paní poslankyně Zdenka Horníková má náhradní kartu č. 20. Stanislav Gross má náhradní kartu č. 13.

Přistoupíme ke složení slibu nových poslanců za Miloslava Výborného a Vladimíra Mlynáře, kteří se vzdali svého poslaneckého mandátu. Nejprve požádám předsedkyni mandátového výboru paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, představila nám nové poslance a pak přečetla ústavou předepsaný slib, který noví poslanci složí do mých rukou. (Předsedající zvoní zvoncem.)

Prosím vás o klid, věnujte pozornost slovům paní poslankyně Dundáčkové. Prosím.

 

Slib poslanců

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci. Dne 2. června 2003 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslavu Výbornému, dne 6. června téhož roku zanikl pak mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Vladimíru Mlynářovi, v obou případech podle ustanovení § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor na své 7. schůzi dne 10. června 2003 přijal usnesení č. 14 a 15, ve kterých konstatoval, že panu Miloslavu Výbornému mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl a zároveň že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Pavel Severa, a také že panu Vladimíru Mlynářovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl a zároveň že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Robert Vokáč.

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí poslanci Pavel Severa a Robert Vokáč poslanecký slib a přijmou osvědčení o vzniku mandátu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP