(18.10 hodin)

Poslanec Jaromír Kohlíček: Protože pan ministr Palas tady není, tak bych jenom přednesl otázky, které se týkají dotací na odbahnění rybníků. Při jednom ze svých poslaneckých dnů jsem byl dotázán, jak budou pokračovat dotace Ministerstva zemědělství na odbahnění rybníků od příštího roku za předpokladu, že Česká republika vstoupí do Evropské unie, čili jestli se něco podstatného změní při podávání takovýchto žádostí, jestli se změní rozložení procentické mezi dotací a mezi vlastními prostředky, které musí mít ten, kdo žádá o tuto dotaci, a jestli se nějak změní časové horizonty při podávání a vyhodnocení takovýchto dotací.

Takže to jsou všechny otázky, které bych měl na pana ministra Palase. Já věřím, že podle jednacího řádu mi písemně v zákonné lhůtě odpoví.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Otázky zazněly, budou zaznamenány panu ministrovi. Vy máte příležitost využít svého práva a přednést poslední, 46. interpelaci podle vylosovaného pořadí. Měla by směřovat na ministra financí ve věci ekonomických a jiných podmínek pro NGO při grantech. Takto to praví zápis - myslím, že to objasníte.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Já bych objasnil, že NGO je velmi špatně mnou použitá anglická zkratka pro NNO, jak se říká česky, neboli nevládní organizace.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pak už je všechno jasné. Děkuji za toto upřesnění.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Jedná se o to, že nevládní organizace mají zájem, aby zjistily s předstihem, jak bude vypadat od příštího roku po vstupu do Evropské unie, pokud naši občané v referendu k tomu dají svůj souhlas, ekonomické a jiné zajištění podmínek pro získávání grantů. Samozřejmě nevládní organizace mají třeba obavy z toho, že budou muset vést auditované podvojné účetnictví. Nevládní organizace mají strach z toho, že žádosti o granty budou velmi složité, že se budou muset dávat s daleko větším předstihem než dnes, ale na druhé straně se těší na to, že by mohly tyto granty na základě nově koncipovaných žádostí být daleko bohatší, mohly by umožnit nevládním organizacím, tzv. občanskému sektoru, daleko rozsáhlejší a daleko významnější akce. Je pro ně podle mě velmi důležité, aby s předstihem věděly, jaké podmínky je čekají.

Já věřím, že pan ministr Sobotka ve své písemné odpovědi, kterou mi jistě dodá ve stanoveném termínu, mi dá tyto věci na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám také děkuji, pane poslanče, a věřím, že odpověď pana ministra Bohuslava Sobotky bude významná pro vás i pro nevládní neziskové organizace, tedy anglická zkratka NGO. Tím jsme vyčerpali všechny interpelace.

Já děkuji všem přítomným - tedy z Poslanecké sněmovny panu poslanci Kohlíčkovi - a všem, kteří zabezpečovali a umožnili práci tohoto zákonodárného sboru, a končím dnešní odpolední jednání. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.13 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP