Stenografický zápis 16. schůze, 29. května 2003


(Schůze opět zahájena ve 14:00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Tomáš Kladívko


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šustr


83. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 211/ - třetí čtení

Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Ivan Langer


108. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2002 /sněmovní tisk 279/

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 14.49 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 14.53 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17:00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


110. Ústní interpelace

Poslanec Jiří Maštálka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Václav Mencl
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Mencl
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 18:13 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP