(17.50 hodin)
(pokračuje C. Svoboda)

Naopak, teď je to na jednání nikoliv s Českou republikou, ale na jednání mezi Ruskou federací, mluvíme-li o Ruské federaci, s Evropskou unií. Samozřejmě dojde-li k větší liberalizaci, tak je možné vízový režim uvolnit, a to záleží na vůli celé Evropské unie. My o tom budeme spolurozhodovat a možné je, že režim může být volnější, ale míč dnes není na straně Evropské unie z hlediska obsahu, ale na straně Ruské federace. Protože Ruská federace musí mít také vnitřní právní úpravu, která je shodná s právní úpravou v evropských unijních zemích, to znamená úpravou, která se týká pobytu cizinců na území Ruské federace, průjezdů, a také Evropská unie velmi silně volá po tom, aby byl i stejný režim ve vydávání. To, co je velmi důležité, aby byli vydáváni ti, kteří nelegálně překračují hranice. Problém, jak říkám, je velmi komplikovaný, je komplexní a my budeme plně harmonizovat náš postoj s Evropskou unií a doufejme, že najdeme řešení, které bude přijatelné pro obě dvě strany, tedy pro Evropskou unii i pro Ruskou federaci. Samozřejmě, že se to týká i Ukrajiny a dalších zemí.

Abych to shrnul ještě jednou. Náš zájem je, abychom neměli žádné překážky s těmito zeměmi. Nejdůležitější ovšem je, aby podmínky pro zrušení překážek byly splněny také na straně zemí, o kterých mluvíme, tedy v tomto případě na straně Ruské federace.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Jaromír Kohlíček hodlá využít svého práva a ještě jednu minutu k této věci hovořit.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Správně jste pochopil můj záměr. Chtěl bych informovat pana ministra, že v minulém týdnu byla Moldávie zahrnuta mezi země, které jsou pod paktem stability. Čili rád bych se od něj dozvěděl, co z toho vyplývá pro naši politiku vůči Moldávii po stránce vydávání víz a snazší usnadnění kontaktů, a chtěl bych ho také informovat, že Ruská federace již nabídla bezvízový styk Evropské unii a že se připravuje s Evropskou unií smlouva o readmisi, která by měla umožnit, aby smlouva, která mezi Ruskou federací a Evropskou unií je již dnes prakticky připravena, a to je smlouva o průjezdu do Kaliningradské oblasti, mohla být rozšířena i na některé další oblasti. Já věřím, že naše diplomacie na to bude reagovat, a rád bych slyšel váš komentář, jakým způsobem aktivně k těmto věcem přistoupíme. Jedná se i o Ukrajinu, jedná se i o vzdálenější země, kde např. Spolková republika Německo a někteří naši další největší partneři z Evropské unie velmi významně pokročili ve vztazích.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude opět ministr zahraničí Cyril Svoboda.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Předně pan poslanec Kohlíček má pravdu, pokud jde o instrumenty, jak o readmisní dohodu, tak o nabídku Ruské federace, pokud jde o vízový režim. V tom máte pravdu. Důležité je, aby se tak stalo.

Z posledního jednání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy jsem vůbec nenabyl dojmu, že se věci posunuly obsahově. Vůle ze strany Ruské federace tady je, ale debata v Evropské unii jasně říká, že musí být napřed smlouvy dojednány a uzavřeny, a potom se to bude týkat i vízového režimu. Jinak řečeno, napřed musí být splněny podmínky ostatních právních instrumentů, ostatních zákonů, režimu, který se týká vydávání povolení k pobytu cizinců apod., a teprve potom se to může týkat i vízového režimu. Je to otázka vzájemné ochrany hranic. Ale vůle tu je a Česká republika jasně bude pro to, abychom v tom udělali pokrok, protože Ruská federace je velký trh, je to země, se kterou stojí za to mít velmi dobré politické i ekonomické vztahy, je to země, která samozřejmě patří k zemím G8, je to země, se kterou určitě obecný zájem na spolupráci je. Bohužel se v této věci moc nepokročilo, proto také je otázka, zda v Petrohradě, nyní, až se sejdou hlavy států Evropské unie a Ruské federace a kandidátských zemí, dojde ke společnému prohlášení i na toto téma, protože věci kromě obecné vůle, a že vůle na obou stranách je, tak se věci neposunuly dál.

Pokud jde o Pakt stability, považuji Pakt stability za jeden z nejúspěšnějších projektů, který se týká oblasti Balkánu, a myslím si, že tento projekt má pokračovat dál. Dává totiž reálnou šanci, aby skrze investice, skrze realizované podnikatelské záměry došlo ke stabilitě. Proto tento Pakt stability, který znamená, že se otevírají tyto šance na to, aby se investovalo a podnikalo a pomohlo se obnovit infrastrukturu a ekonomiku v zemích postižených především balkánskými konflikty a válkami. Pakt stability má naši velkou podporu, myslím, že i pan Gerhard Busek hraje v tomto paktu velmi důležitou roli. Gerhard Busek, letitý vicekancléř rakouský, je mimo jiné také blízký přítel České republiky, takže tady jsou i tyto osobní vazby, a máme jako Česká republika zájem, aby tento Pakt stability fungoval a rozšiřoval se a máme na něm plnohodnotnou účast. Co nám také dovolí státní rozpočet, nejen rozpočet, ale i ostatní prostředky, ale především jde o to, abychom realizovali projekty, na které jsou peníze.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Tím byla tato interpelace vyčerpána a já mám pro vás sdělení, že pan Jan Zahradil, který vás interpeloval ještě ve čtyřech dalších věcech, není přítomen, takže zřejmě už na vás dnes řada nedojde.

Pan poslanec Miroslav Beneš není přítomen, ale mám informaci, že se s panem ministrem Liborem Ambrozkem dohodli na jiné variantě komunikace, takže v tuto chvíli prosím a dávám na vybranou panu poslanci Kohlíčkovi, zdali chce přednést interpelaci směrem k místopředsedovi vlády a ministru vnitra Stanislavu Grossovi, nebo některou z dalších interpelací, protože je to v podstatě na něm. Další čtyři interpelace jsou jeho.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Pustil bych se do interpelace, která se týká obnovení zastávky na Českých drahách ve Varnsdorfu. Jistě je vám známo při vašich encyklopedických znalostech, že dráha, která se nevyhýbá hranicím, již tradičně protíná město Varnsdorf, a to z Německa do Německa, je to dráha mezi Žitavou a Seishennersdorfem, a je určitým problémem, který se nepodařilo ani v posledních deseti letech odstranit, že vlak projíždí bez zastávky i obcí Varnsdorf.

Při mém posledním poslaneckém dnu ve Varnsdorfu mě požádal starosta, zda bych neprojednal možnost obnovení této zastávky. Je to samozřejmě vázáno na přítomnost pohraniční policie, je to vázáno až do vstupu České republiky do Evropské unie na přítomnost celní služby. Proto také v této věci interpeluji pana ministra vnitra a ptám se ho, jestli skutečně by nebylo možné tuto zastávku obnovit, jestli by nebylo možné vyjít vstříc městu Varnsdorf a zlepšit možnosti cestování veřejnosti, v Německu jenom populární cestování vlakem na krátké výlety do zahraničí, a jestli by nebylo možné skutečně v nejkratší možné době tuto zastávku po stránce pohraniční policie např. na nejbližším česko-německém jednání projednat tak, aby co nejdříve tato zastávka byla obnovena.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP