(14.10 hodin)

Poslanec Ladislav Šustr: Tím není hlasovatelné B1. Budeme tedy hlasovat o A2. (Stanovisko zpravodaje i předkladatele bylo kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, A2. Stanoviska jsou kladná.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 448. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 448, které skončilo, se z přítomných 136 pro vyslovilo 86, proti bylo 39. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Tím se stalo nehlasovatelným B2. Budeme tedy hlasovat o návrhu B3. (Stanovisko zpravodaje neutrální, předkladatele negativní.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 449, které zahajuji. Prosím, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proto tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 449, které skončilo, ze 138 byli 4 pro, 109 bylo proti. Návrh tedy nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Následuje nyní bod B4. (Stanovisko zpravodaje bylo kladné, předkladatele doporučující.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 450 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 450, které skončilo, bylo z přítomných 139 celkem 134 pro, proti byl jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní budeme hlasovat o A3. (Stanovisko zpravodaje bylo kladné, stanovisko předkladatele doporučující.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo 451. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 451, které skončilo, se ze 139 přítomných pro vyslovilo 121, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod bodem B5. (Stanovisko předkladatele i zpravodaje byla negativní.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo 452 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 452 se z přítomných 140 pro vyslovilo 6, proti 122. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který je uveden pod písm. D. (Stanoviska zpravodaje i předkladatele byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Máme tedy hlasovat o písm. D, stanoviska jsou kladná.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 453 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 453, které skončilo, se z přítomných 143 pro vyslovilo 77, proti 59. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní budeme hlasovat o první části pozměňovacího návrhu pod písm. C. Jde tedy o celý pozměňovací návrh kromě dne účinnosti.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, je to tedy celé písm. C kromě bodu 4. Prosím stanoviska. (Stanoviska zpravodaje i předkladatele byla kladná.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 454. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 454, které skončilo, se z přítomných 143 pro vyslovilo 99, proti 24. Návrh byl tedy přijat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Poslední hlasování pak se týká písm. C část 3, čl. III - Účinnost. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. O návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 455, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 455, které skončilo, se z přítomných 144 pro vyslovilo 125, proti 78. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní místopředsedkyně, hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích, můžeme tedy nyní hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, o všech pozměňovcích návrzích bylo hlasováno, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 206, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 456 a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 456, které skončilo, se z přítomných 145 poslankyň a poslanců vyslovilo 92, proti 42. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Otevírám další bod, kterým se bod číslo

 

83.
Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 211/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Libor Ambrozek a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslanec Rudolf Tomíček. Pozměňovací návrh jsou uvedeny ve sněmovním tisku 211/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se hlásí někdo z místa. Nevidím ani takovou přihlášku. Rozpravu tedy končím.

Můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaje, aby nám oznámil postup hlasování a dále nás hlasováním provázel. Slovo tedy má pan zpravodaj poslanec Tomíček, já ale prosím všechny kolegyně a kolegy, včetně členů vlády, aby věnovali pozornost tomu, jaká bude procedura hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, nechci zdržovat, nicméně musíme projít tímto rituálem. Dovoluji si vám sdělit následující.

Všechny pozměňovací návrhy jste dostali v tisku 211/2. I když je jich požehnaně, navrhuji tento postup. Poněvadž návrh předkládala prakticky čtyři ministerstva, je poněkud obtížné najít nějakou shodu. Došli jsme ale k takovémuto postupu.

Za prvé - dá se hlasovat o všech pozměňovacích návrzích, které přijal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, kromě bodů 6 a 10, které jsou v kolizi s návrhy obsaženými v bodu C1, C2 a C3.

Potom budeme hlasovat o bodech C1 a C2, což můžeme udělat společně, protože se to týká prakticky stejné záležitosti. Pak se stává nehlasovatelným A6.

Jako třetí krok budeme hlasovat o A10. Pak se stává nehlasovatelné C3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP