Stenografický zápis 16. schůze, 28. května 2003


(Schůze zahájena v 11:07 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


69. Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/6/ - vrácený prezidentem republiky

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Vlastimil Tlustý


107. Souhrnná zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2002 /sněmovní tisk 273/

Paní Anna Šabatová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec David Šeich
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Janeček
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


89. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda


113. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění skutečností v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a firmou Housing and Construction na výstavbu dálnice D 47

Poslanec Pavel Hojda


114. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika

Poslanec Pavel Hojda


92. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Pavel Hojda


93. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Pavel Hojda


94. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Ibl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze opět zahájena ve 14:42 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda


92. Návrh na volbu členů Rady České televize

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Janeček
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Třešňák
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hojda
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.54 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.15 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) /sněmovní tisk 213/ - třetí čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Karel Sehoř
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Pavel Hojda


106. Návrh na působení sil a prostředků Armády České republiky v operaci Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie /sněmovní tisk 319/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Hynek Fajmon
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Petr Nečas
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík


74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 120/ - třetí čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Petr Krill
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Václav Votava
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Mencl
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Votava
Poslanec Václav Mencl
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Mencl
Poslanec František Beneš
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání opět zahájeno v 18.49 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Petr Krill
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 19.09 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 19.28 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 19.29 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP