(Jednání pokračovalo v 16.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem jednání, protože přestávka určená pro tajnou volbu skončila.

 

Připomínám, že jsme před chvilkou vyhověli přání pana ministra Mlynáře a předřadili jsme bod č. 84, takže tomuto bodu se budeme v tuto chvíli věnovat. Tímto bodem je

 

84.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
/sněmovní tisk 213/ - třetí čtení

 

K mikrofonu se postavil ministr informatiky Vladimír Mlynář, takže mu za chvíli dám slovo. Dámy a pánové, věnujte prosím pozornost tomu, co nyní bude říkat pan ministr Vladimír Mlynář. Zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Karla Sehoře prosím, aby se posadil u stolku zpravodajů. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsme obdrželi jako sněmovní tisk 213/2.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, dovolte jen velmi stručně okomentovat návrhy, které padly ve druhém čtení. Jsou to dva druhy pozměňovacích návrhů.

Jedna část, kterou přednesl pan poslanec Teplík a pan poslanec Svoboda, míří obsahově k novele stavebního zákona. Chtěl bych zde všechny poslankyně a poslance ujistit, že vláda připravuje nový stavební zákon, který by měl být dokončen a předložen do sněmovny do konce roku, a tento nový stavební zákon by měl, jak zdravý rozum a logika velí, upravit jednotným způsobem všechna síťová odvětví ve vztahu k stavebnímu zákonu. To znamená telekomunikace, plynárenství, energetiku jednotným způsobem. Z tohoto důvodu nedoporučím, abyste přijali pozměňovací návrhy pana poslance Svobody a pana poslance Teplíka.

Pozměňovací návrhy pana poslance Suchánka a pana poslance Římana v logice jejich vystoupení na hospodářském výboru míří proti logice jejich vystoupení na hospodářském výboru, (?) míří proti logice vládního návrhu, kterou je dána možnost konkurentů vstoupit do telekomunikační sítě Českého Telecomu, což je krok, o kterém jsme přesvědčeni, že je podporou další liberalizace. Proto ani tyto návrhy nedoporučím.

Naopak doporučím pozměňovací návrhy hospodářského výboru, které plně podle mého soudu odpovídají i diskusi, která proběhla ve výboru a zlepšují návrh vládní novely.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Vladimíru Mlynářovi. Prosím, aby se - chce-li - ujal slova pan zpravodaj. Poté bych otevřel rozpravu. Hovořit bude pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal návrh novely, jak už bylo řečeno. Pozměňovací návrhy jsou v tisku 213/2 a já jsem připraven navrhnout způsob hlasování. Jen bych připomněl, že jsem z legislativy dostal také legislativně technické úpravy, které bych přečetl v rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pane poslanče, já rozpravu otevírám, takže se můžete přihlásit, chcete-li, ale možná jako první bude hovořit pan poslanec Tomáš Teplík, který se rozběhl k mikrofonu.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, i když hluboce nesouhlasím s názorem pana ministra na můj pozměňovací návrh, rád bych vás požádal, abyste hlasováním pomohli vzít zpět můj komplexní pozměňovací návrh pod písmenem E. Jsem si vědom toho, že je to problematika velmi vážná, nicméně se domnívám, že zaslouží i hlubší diskusi. Proto bych vás ještě jednou poprosil o zpětvzetí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Teplíkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Karel Sehoř. (Hluk v sále.)

Dámy a pánové, já jsem rád, že máte pořád mezi sebou co řešit. Svědčí to o tom, že tato sněmovna je pracovitým orgánem, pracovitým tělesem, nicméně bych nejen já ocenil, kdybyste rozhovory, které vedete v tuto chvíli ve sněmovně, vedli v kuloárech a nerušili tak ostatní, nyní pana zpravodaje Karla Sehoře. Děkuji vám za pochopení.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, podle § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny navrhuji následující legislativně technickou úpravu. Oba zákony, jak zákon o telekomunikacích, tak i zákon o poštovních službách, byly totiž v mezidobí, které uplynulo od zpracování návrhu tohoto tisku, novelizovány, a to zákonem č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony. Tuto skutečnost je zapotřebí promítnout do názvu zákona. Ten bude znít takto: "Zákon, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP