(17.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Třešňák nedoporučuje, pan poslanec Krill doporučuje.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 404. Kdo s návrhy souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 179 hlasujících bylo pro 49, proti 117.

 

Poslanec Václav Mencl: Vzhledem k tomu, že tento návrh nebyl přijat, alternativu k tomuto návrhu představuje návrh pana kolegy Votavy B6 plus B7. Doporučuji. (Zpravodajové: Doporučuji. Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Další názory? B7 jsme hlasovali teď, podle mého soudu.

 

Poslanec Václav Mencl: Ale nebylo to přijato, takže alternativa…

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O návrhu, o kterém se hlasovalo, nemůže být hlasováno znovu.

 

Poslanec Václav Mencl: Omlouvám se, ale z logiky té věci vyplývá, že je jedna řada přijímání, druhá řada přijímání. Já bych požádal kolegu Votavu, aby se k tomu vyjádřil, protože to potom jinak nemá logiku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane zpravodaji nebo páni zpravodajové, potom bylo vaší povinností na toto upozornit, ale já odmítám znovu dávat hlasovat o návrhu, který jsme podrobili hlasování a který nebyl sněmovnou přijat.

Hlásí se pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Pane místopředsedo, mám stejný názor jako pan zpravodaj, že o tomto bodu se nehlasovalo samostatně. Mělo by se tedy hlasovat o tom bodu B6 plus B7.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já nemám námitky proti hlasování o bodu B6, ale o bodu B7, pokud se nemýlím, tak ho pan zpravodaj zmínil v bloku o návrzích A9, A10, A11, A13 a B7. Tak to prostě bylo. O B7 jsme hlasovali a nemůžeme o něm dát hlasovat ještě jednou. Pokud by hlasování o bodu B6 bylo zmatečné za situace, že už není možné hlasovat o B7, je potřeba na to upozornit sněmovnu a sněmovna se podle toho rozhodne.

 

Poslanec Václav Mencl: Já tedy navrhuji, protože B7 tam není bezpodmínečný, tedy dodatkový, abychom hlasovali pouze o B6, pokud pan předkladatel s tím bude souhlasit. Čili pouze o B6. Děkuji. (Zpravodaj Třešňák nedoporučuje, zpravodaj Krill doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 405. Kdo s návrhem B6 souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 181 hlasujících bylo 75 pro, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Mencl: Nyní budeme hlasovat o bodu A12. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Krill doporučuje, pan poslanec Třešňák doporučuje.

 

Rozhodneme v hlasování 406, které jsem zahájil. Kdo s návrhem A12 souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 181 hlasujících bylo pro 170, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Mencl: Nyní budeme hlasovat o A14 plus A15 plus A16, neboť je to související problematika. Doporučuji. (Poslanec Krill doporučuje, poslanec Třešňák doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Třešňák? Souhlas, pan poslanec Krill souhlas.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 407. Kdo s návrhy souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 181 poslanců bylo pro 175, nikdo proti. Návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Václav Mencl: Nyní máme obdobné návrhy a já bych navrhoval, abychom hlasovali o A4, protože A4 a B1 plus B2 jsou velmi podobné, tak pokud by bylo, či nebylo přijato A4, tak už bychom nehlasovali o B1 plus B2, pokud by přijato nebylo, hlasovali bychom poté o návrhu E1 pana poslance Vymětala.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ještě jednou, prosím pěkně. B, nebo D?

 

Poslanec Václav Mencl: Hlasovali bychom teď o A4. Chci požádat kolegu Votavu, jestli by souhlasil s tím, že B1 plus B2 je jiná formulační obdoba. Čili pokud by tento návrh byl přijat, nehlasovali bychom o B1 plus B2 a ani o E1. Pokud přijat nebude, hlasovali bychom pouze o E1, pokud by s tím kolega Votava takto souhlasil. Je to obdoba, pouze jiná formulace. Ano? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Názor pana ministra? (A4 doporučuje.) Pan poslanec Třešňák doporučuje, pan poslanec Krill rovněž.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 408, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 181 přítomných bylo pro 138, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Mencl: Tím jsme se vypořádali s návrhem E1 současně a nyní bychom hlasovali o návrhu J1, přičemž konstatuji…

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: J1 pana poslance Vykydala.

 

Poslanec Václav Mencl: Omlouvám se, pan ministr má ke mně poznámku.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Pane předsedající, omlouvám se, já mám ve svých poznámkách, že jsme ještě nehlasovali o A17.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O A17 jsme nehlasovali, tento bod se týká účinnosti. Nevím, jestli je někde dál odkaz na účinnost, pak by bylo asi rozumné o té účinnosti rozhodnout pohromadě, ale vaše připomínka, pane ministře, je správná, o A17 jsme nehlasovali.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, já tuto poznámku přijímám, ale měl jsem to jinak v pořadu. Teď bych dokončil ten návrh a potom bych nechal hlasovat o návrhu pana ministra, abychom to zařadili. Ano? Děkuji.

Takže v této chvíli bych navrhoval, abychom hlasovali o návrhu J1, přičemž bych chtěl říci, že návrh pana poslance Třešňáka G2 je obsahově totožný, čili nemyslím si, že bychom o něm museli dávat hlasovat. Pokud by tento návrh nebyl přijat, hlasovali bychom o návrhu B4 pana poslance Votavy, který je rozdílný.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Myslím, že to, co teď řeknu, je sice jen formální, ale myslím si, že by bylo spravedlivé, aby se hlasovalo o G2, a když bude schválen, protože byl přednesen dřív, tak J1 není hlasovatelný. Nerozumím tomu, proč by se mělo hlasovat o posledním pozměňovacím návrhu jako o prvním. Jinak ostatní platí to, co říkal pan zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já bych tomu rozuměl v případě, že by pan zpravodaj řekl, že ta formulace je lepší nebo něco takového, jinak dávám za pravdu panu poslanci Vymětalovi.

 

Poslanec Václav Mencl: Přiznám se, že jsem skutečně návrh J1 pokládal formulačně za lepší, nicméně nebráním se tomu, že budeme hlasovat nejprve o G2, a pokud G2 bude přijato, tak odpadá J1 a B4. Pokud přijato nebude, budeme hlasovat o B4, pokud s tím je souhlas. Přijímám tedy to, co řekl kolega.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP