(15.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Hlasování nikdo nezpochybňuje.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dalším navrženým za člena rady je pan Josef Petrů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 358 přítomno 190 poslanců, pro hlasovalo 48, proti 53. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím dále.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dalším navrženým je pan Zdeněk Susa.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování 359. Přítomno bylo 190 poslanců, pro jeden, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane předsedo, pokračujte.

 

Poslanec Pavel Hojda: Je zde příliš velký hluk.

Dalším navrženým za člena rady je pan Ivan Binar.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 360. Přítomno 190 poslanců pro hlasovalo 96, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dalším navrženým je pan Vladimír Bystrov.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 361. Z přítomných 190 poslanců pro nikdo, proti 53. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dále je navržen pan Jakub Čermín.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 362 z přítomných 190 poslanců pro 12, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dalším navrženým je pan Jan Černý.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 363 z přítomných 190 poslanců pro hlasovalo 3, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dalším navrženým je pan Dobromil Dvořák.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 364 z přítomných 189 poslanců pro hlasovalo 97, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Další navrženou je pani Adriena Jirková.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 365 z přítomných 190 poslanců pro nikdo, proti 49. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dalším navrženým je pan Vladimír Just.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 366 z přítomných 190 poslanců pro hlasovali 4, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dále je navržen pan Daniel Kvasnička.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Promiňte, považuji to za zmatečné.

 

Poslanec Walter Bartoš: Omlouvám se, ale chci zpochybnit hlasování číslo 364. Hlasoval jsem ne, ale na sjetině je ano. Bylo to o panu Dobromilu Dvořákovi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Byla zde námitka pana poslance Bartoše, který zpochybnil hlasování číslo 364.

 

Budeme hlasovat o námitce pana poslance Bartoše. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 368 z přítomných 190 poslanců pro hlasovalo 169, proti 10. Námitka pana poslance Bartoše byla přijata, budeme znovu hlasovat.

 

Prosím, abyste nám znovu připomněl, o koho se jednalo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena rady je navržen pan Dobromil Dvořák.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro pana Dvořáka, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 369 z přítomných 189 poslanců pro 94, proti 37. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, vyčkejme kontroly hlasování.

 

Poslanec Robert Kopecký: Dámy a pánové, vážená vládo, omlouvám se, zpochybňuji minulé hlasování. Hlasoval jsem ano, ale je tam křížek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP