(15.00 hodin)

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Já velice děkuji panu poslanci Bartošovi za dojemnou péči, kterou věnuje resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Mohu ho z tohoto místa ujistit, že tomuto resortu věnuji veškerou péči. Ale vzhledem k tomu, že jsem mimo jiné po šest let vykonávala funkci místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a odnesla jsem si z vykonávání této pozice celou řadu zkušeností s parlamentní procedurou, mohu vás, milý pane poslanče, ujistit, že se s vámi o tyto zkušenosti velmi ráda podělím, a to i mimo péči o resort, který zastávám. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jak už jsem řekl, vrátíme se tedy ještě do bodu 92. Byl tady přednesen návrh na revokaci panem poslancem Třešňákem. Byl to návrh na revokaci usnesení č. 348.

 

Já vás v tuto chvíli odhlásím, požádám, abyste se znovu přihlásili, a budeme hlasovat o návrhu pana poslance Třešňáka na revokaci usnesení č. 348.

Prosím, zahajuji hlasování. Kdo je pro revokaci tohoto usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 352 z přítomných 192 poslanců pro hlasovalo 97, proti 70. Návrh na revokaci byl přijat.

 

Vyčkáme ještě na kontrolu tohoto hlasování. Nikdo nezpochybňuje toto hlasování? Pak poprosím pana předsedu pana poslance Hojdu, aby nám tento výsledek shrnul. Já jenom zrekapituluji, že usnesení bylo revokováno.

 

Poslanec Pavel Hojda: Bylo revokováno usnesení č. 348, ve kterém parlament odsouhlasil tajnou volbu členů Rady České televize. Je to tak přesně?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano.

 

Poslanec Pavel Hojda: S ohledem na to, že bylo toto usnesení revokováno, parlament nemusí hlasovat o volbě veřejné. Měla by se konat volba veřejná.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane předsedo, já mám za to, že hlasování není třeba opakovat.

O slovo se hlásí pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Revokací usnesení o tajné volbě bylo zrušeno toto usnesení, a nyní já tedy předkládám sněmovně návrh, aby tato volba proběhla tajně.

 

Poslanec Pavel Hojda: Ano. Konstatuji, že byl podán návrh na tajnou volbu. A prosím pana předsedu, aby nechal hlasovat o tom, kdo je pro tajnou volbu členů Rady České televize.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, budeme tedy hlasovat o tom, kdo je pro tajnou volbu. Mám tady žádost na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

A budeme hlasovat o návrhu na to, aby tato volba proběhla tajně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tajnou volbu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 353 z přítomných 190 poslanců pro tajnou volbu hlasovalo 94, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Pravděpodobně proběhne kontrola hlasování. Hlasování pravděpodobně nikdo nezpochybňuje. Prosím o klid. Pane předsedo, vy můžete mluvit.

 

Poslanec Pavel Hojda: S ohledem na to, že nebyla odsouhlasena tajná volba, koná se volba veřejná.

Nyní tedy budeme hlasovat o navržených kandidátech na členy Rady České televize, tak jak je předložil a odsouhlasil volební výbor a jak byly projednány na volební komisi. Máte všichni tuto kandidátku před sebou s tím, že na prvních šesti místech jsou uvedeni kandidáti tak, jak byli vybráni volebním výborem, a poté jsou seřazeni podle abecedy.

Nejprve bychom tedy hlasovali o navrženém kandidátovi panu Milanu Badalovi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 354 z přítomných 190 poslanců pro hlasovalo 153, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Prosím, další kandidát.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jako další za člena rady je navržen pan Jiří Baumruk.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 355 z přítomných 190 poslanců pro hlasovalo 91, proti 48. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dalším navrženým za člena rady je pan Tomáš Řehák.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 356 bylo přítomno 189 poslanců. Pro hlasovalo 39, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dalším navrženým za člena rady je pan Milan Bouška.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 357 bylo přítomno 189 poslanců. Pro hlasovalo 94, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dalším navrženým -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, pane předsedo. Je tady zájem o kontrolu toho hlasování. Tak počkejme několik sekund.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP