(15.40 hodin)
(pokračuje Špidla)

To nebyla metoda, kterou jsme zvolili. Zvolili jsme lidi do Rady České televize, o jejichž morální úrovni a integritě osobnosti není pochyb. Myslím si, že je velmi pohrdavé se o nich předem vyjadřovat, jako by nedokázali svoji povinnost plnit nezávisle, zodpovědně a s plnou strukturou a plnou vážností svého svědomí. Ano, dovedl bych si představit argumentaci, kdy pan místopředseda Langer přednese nějaký problém, ukáže, že došlo k pochybení, a dovodí, že to pochybení nebyla náhoda nebo nahodilé selhání, ale že to bylo selhání člověka jako něčího nástroje. Ano, takovouto argumentaci si dovedu představit, takovýmto člověkem bych samozřejmě pohrdal.

Pan místopředseda Langer podle mého názoru dobře odůvodnil, proč bylo správné, aby volba byla veřejná - protože ústavní činitel nese vážnou odpovědnost před tváří svého lidu. Sbor poslanců není sbor tajných radů, o jejichž rozhodnutí nic nevíme, nemůžeme je kontrolovat a nemůžeme je za ně vést k odpovědnosti. Ano, toto rozhodnutí bylo veřejné a bylo odpovědné. Kdokoli je může v análech nalézt, kdokoliv může kohokoli znovu a znovu pozvat a pohnat k jisté, minimálně politické odpovědnosti.

Dámy a pánové, ve výrocích pana poslance Langera se zračila metoda a zračilo se v nich velké pohrdání lidmi. Já toto pohrdání nesdílím. Mohu vyjádřit plnou důvěru v radu, která byla zvolena většinou české sněmovny. Nezáleží na tom, jaké přívlastky kdo této většině dává. Většinou byla tato rada zvolena, byla zvolena bez nejmenších pochyb. Já o její schopnosti vykonávat svou práci nepochybuji.

Dovolte mi, abych jménem - alespoň doufám - většiny Poslanecké sněmovny popřál těmto lidem, aby svůj úděl nesli statečně a unesli ho. Děkuji vám. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vážená vládo, pan místopředseda Langer zde připomněl a vyzval účastníky onoho složitého jednání, které se uskutečnilo předtím, než byla zvolena minulá Rada České televize. Říkal, že jednání byla těžká, složitá, ale vedla ke zvolení nejkvalitnější rady, kterou Česká televize měla. Připomněl bych, že byla zvolena rada, která nebyla schopna zvolit nového generálního ředitele. Byla zvolena rada, kterou pan místopředseda mnohdy na jednání komise pro sdělovací prostředky kritizoval.

Za druhé bych chtěl připomenout, že volíme členy Rady České televize na návrh společenských organizací. Nevím, kde se bere v ODS to přesvědčení, že tito lidé budou zastávat nějaká stranická stanoviska. (Smích a potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: S faktickou poznámkou se hlásí ještě pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych s faktickou poznámkou zareagoval na vystoupení pana kolegy Talíře. Netvrdil jsem a jsem dalek toho, abych tvrdil a prohlašoval, že jsme tehdy zvolili nejkvalitnější radu v historii České televize. Řekl jsem, že jsme zvolili radu, která se těšila asi nejsilnější podpoře zákonodárného sboru, a že to skutečně byla rada, která průřezově, jak jsou zde zastoupeny jednotlivé politické strany, reprezentovala také českou veřejnost. Těchto pět členů reprezentuje veřejnost, která je dána třemi politickými stranami - Českou stranou sociálně demokratickou, stranou lidovou a Unií svobody - tuším.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí ministr Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jestliže mě něco na této debatě opravdu řekl bych lidsky mrzí, je skutečnost, když premiér české vlády zde zdůrazňuje morální kredit Petra Uhla a z pravé strany sněmovny se ozve pohrdavý smích. Čemu se smějete? - řekl Gogol. Sami sobě se smějete. Od doby Petra Uhla odvaha polevila. Velice polevila odvaha. A vy díky jemu, díky Petru Uhlovi, se dnes takto můžete svobodně smát.

Myslím si, že kolega Langer se mýlí v jedné věci. Kandidáti - alespoň teď budu mluvit za sociální demokracii - sociální demokracie v žádném případě nebyli vybíráni podle toho, zda jsou buď příslušníky té či oné strany koalice, nebo zda sympatizují s tou či onou stranou. Byla dána občanskými sdruženími a spolky jistá nabídka. Nabídka jmen. My jsme se rozhodli, že z těch jmen bez ohledu na stranickou příslušnost nebo politickou orientaci těchto lidí vybereme jména, která jsou zárukou toho, že v radě budou sedět lidé s velkým morálním kreditem. Z toho důvodu v této radě sedí Ivan Binar a Petr Uhl. Jejich morální kredit nemůže zpochybnit váš ubohoučký smích, kolegové. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: V tuto chvíli ale neprobíhá rozprava. Nemohu dát slovo nikomu kromě těch, kteří na to mají právo. Prosím, pan ministr Mlynář.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedo, já zde nevystupuji často, nicméně osloven panem místopředsedou Langerem nechci uhýbat před jeho otázkou. Musím za sebe říci, že považuji za velmi špatné a smutné, že byla volena rada opět velmi těsnou většinou. Považoval bych za mnohem správnější, aby tato Poslanecká sněmovna dokázala najít větší průřezovou shodu na lidech, kteří mají zastupovat široký veřejný zájem v České televizi.

Pan místopředseda Langer zde připomněl jednání, která předcházela zvolení minulé rady. Ano, má pravdu, jednání byla velmi obtížná a shody se v míře tehdy shodné podařilo dosáhnout. Byl to výsledek dlouhých jednání, která jsme iniciovali s kolegou Talířem a kterých se zúčastnil pan místopředseda Langer a tehdejší předseda poslaneckého klubu Sobotka. Konstatuji, že tentokrát se tato jednání nekonala, ale to není vina vládní koalice. To je chyba vyjednavačů jednotlivých poslaneckých klubů.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se o slovo předseda poslaneckého klubu pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, děkuji panu ministru Mlynářovi, protože po celou dobu, co zde vystupují jednotliví řečníci, si kladu otázku, kdo má z této volby špatné svědomí. Myslím, že je to zřejmé a bude to zřejmé v krátké budoucnosti.

Myslím, vážená vládní koalice, že je to velmi nemoudré, že jste většinou 101 hlasu zvolili právě a jenom vámi podporované kandidáty a odmítli úplně všechny ostatní. Domnívám se, že je zřejmé pro českou veřejnost, že jste popřeli, že veřejnoprávní médium má být médium všech, má být médium, které hovoří stejným jazykem, jako hovoří tato politická scéna, že reprezentuje názory, které odpovídají parlamentním stranám přibližně v poměru, jak jsou zde zastoupeny. Sto jedna ku devadesáti devíti - ať počítám, jak počítám - není pět k nule.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP