(15.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pokud nikdo nezpochybňuje hlasování, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dalším navrženým je pan Jaroslav Zukal.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 384 z přítomných 189 poslanců pro hlasovali 3, proti 55. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Posledním navrženým je pan Václav Žák.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 385 z přítomných 189 poslanců pro hlasovalo 5, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Konstatuji, že v prvním kole bylo zvoleno pět členů Rady České televize, a to: pan Milan Badal získal 153 hlasů ze 190, pan Ivan Binar získal 96 hlasů ze 190, pan Dobromil Dvořák získal 94 hlasů ze 185, pan Petr Uhl získal 114 hlasů ze 189 a pan Jiří Voráč získal 96 hlasů ze 189.

Tímto je volba skončena.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Snad mohu ukončit projednávání bodu 92. Ještě bych dal slovo panu ministru Mlynářovi, který už dlouho čeká, takže si zaslouží, abych mu dal slovo.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, mám na vás takřka osobní prosbu. Vznáším procedurální návrh, aby bod 84, třetí čtení novely telekomunikačního zákona, byl zařazen jako první bod po tajných volbách, neboť v 5.00 hodin musím odcestovat na jednání v souvislosti s Evropskou unií. Velmi vás o to prosím. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Když dovolíte, já bych bez rozpravy nechal o tomto návrhu hlasovat.

 

Kdo je pro, aby bod 84 byl zařazen hned po této pravděpodobné pauze k tajným volbám jako první bod našeho jednání? Kdo je pro, začít bodem 84, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 386 z přítomných 189 poslanců pro hlasovalo 141, proti 5. Návrh byl přijat, začneme bodem 84.

 

O slovo se přihlásil pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se alespoň ve stručnosti vyjádřil k právě proběhnuvší volbě členů Rady České televize.

Myslím si, že to, co proběhlo, stojí za určitý způsob komentáře. Já si velmi dobře pamatuji - a prosím paní poslankyni Orgoníkovou, aby mě poslouchala, protože odpovím svým vystoupením na její poznámku - jak složitě, nicméně velmi konstruktivně probíhala jednání při volbě této Rady České televize. Myslím si, že to skutečně byla jednání velmi složitá, byla to jednání, která existovala za situace, kdy tu byla menšinová vláda, tolerovaná nejsilnější opoziční politickou stranou, nicméně těchto jednání se účastnily všechny politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně, a jak říkám, ta jednání byla velmi složitá, nicméně výsledkem byla taková volba Rady České televize, která mohla počítat - a také počítala - s největší podporou v historii, kdy Rada České televize existovala.

Já se chci zeptat přinejmenším dvou účastníků tohoto jednání, pana poslance Talíře a pana poslance Mlynáře, proč tentokrát takové jednání možné nebylo, proč teď nejtěsnější možnou většinou hlasů si vládní koalice naprosto brutálním způsobem prosadila svou, proč teď nemohl být opakován ten princip sice možná složitého, nicméně konstruktivního a férového jednání.

Chci se zeptat paní poslankyně Fischerové, která svého času bojovala proti ohrožení svobody slova v České republice, zda teď bude bojovat také, poté co byla prosazena svoboda možná jen vašeho vládního slova, chci se zeptat, zda teď je spokojena a zda teď nepůjde demonstrovat. (Potlesk z pravé strany sálu.) Teď, poté co byla zvolena takovým způsobem, jakým byla zvolena, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, poté co byla jednoznačně silou vůle křehké většiny vládní koalice "dovolena" dle obrazu vlády Rada České televize, nemáte pocit, že je ohrožena svoboda slova, teď nepůjdete demonstrovat? Asi ne.

Než začalo odpolední jednání, oslovil mě redaktor České televize a zpovídal mě s velkým údivem, co říkám na to, že volba Rady České televize má probíhat tajně. Byl jsem tím zaskočen a říkal jsem si, co je na tom neobvyklé. Budu s velkou pozorností sledovat večerní zprávy, zejména naší - pardon, vaší veřejnoprávní televize (potlesk zprava), jakým způsobem bude komentována ona volba pěti členů Rady České televize, která naprosto přesně a stoprocentně kopíruje vládní koalici.

Já si myslím - dovolte mi, abych tím zakončil své vystoupení - že je koneckonců dobře, že nebyla vůlí vaší vládní koalice prosazena tajná volba a že proběhla volba veřejná, protože v tuto chvíli je jasné, kdo a pro koho hlasoval, koho reprezentují tito lidé v Radě České televize, která má zastupovat veřejnost kompletní, celou českou veřejnost, při kontrole veřejnoprávní televize.

Myslím si, že je jasné, že po tom, jak proběhla volba Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ve které vznikl onen, jak říkáme, "špidlovský sovět pro normalizaci elektronických médií" (potlesk zprava), že tato normalizace ze strany vlády opravdu pokračuje. Tentokráte, aby v tom premiér Špidla nebyl sám, řeknu "špidlovsko-svobodovsko-marešovská normalizace". Ale myslím si, že je dobře, že volba probíhala veřejně, protože se alespoň za tajnou volbu nebudete moci skrývat.

Dovolte mi poslední glosu na závěr. Já si myslím, že vedle toho, co jste předvedli, také platí jedno úsloví - "s čím kdo zachází, s tím také schází". Já si myslím, že budeme mít možnost vidět, nakolik je toto úsloví platné.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí předseda vlády a poslanec Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem poněkud zaražen argumentací pana poslance Langera, který uvažuje předem o tom, že lidé nepochybně velmi slušní, kvalifikovaní a velmi pevní ve svých osobnostech, jako je např. Petr Uhl, ale mohl bych pokračovat, jsou již předem něčí loutky. Zdá se, že zkušenosti z minulého období ODS vedou k tomu, že takto skepticky nahlíží na každého člověka, kterého nominuje. Je možné, že to byla metoda - nominovat tvárné a poddajné lidi, kteří byli ochotni plnit pokyny ze zákulisí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP