Stenografický zápis 16. schůze, 22. května 2003


(Jednání zahájeno v 9.06 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 204/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko


75. Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) /sněmovní tisk 130/ - třetí čtení

Poslanec Petr Zgarba


77. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb. /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení

Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Josef Mandík
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Josef Mandík
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Josef Mandík
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Josef Mandík


78. Vládní návrh zákona o dočasné ochraně cizinců /sněmovní tisk 203/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.04 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Svatopluk Karásek


80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena ve 12:05 h do 14:00 h.)
(Schůze opět zahájenav 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Pavel Kováčik


70. Návrh zastupitelstva Olomouckého kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - třetí čtení

Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Josef Janeček
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Miloslav Výborný


115. Návrh zastupitelstva Olomouckého kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - druhé čtení

Ministryně školství ČR Petra Buzková


111. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47 /sněmovní tisk 295/ - druhé čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Karel Vymětal


112. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47 /sněmovní tisk 295/ - třetí čtení

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Říman
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 15.45 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16:00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


110. Ústní interpelace

Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze přerušena v 16:06 hodin)
(Přerušená schůzezahájena v 17.00 hod.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miroslav Krajíček
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Miroslav Krajíček
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Jiří Patočka
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Jiří Patočka
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 18.32 hod.)


Přihlásit/registrovat se do ISP