Stenografický zápis 16. schůze, 21. května 2003


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - třetí čtení

Poslankyně Lucie Talmanová


25. Návrh poslanců Milady Emmerové, Vlastimila Tlustého, Miroslava Kalouska, Vlastimila Ostrého a Josefa Janečka na vydání zákona o přijetí úvěru Českou republikou na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice Motol v Praze /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.33 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Kováčik


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 2. dubna 2002 v Managui /sněmovní tisk 175/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Svatomír Recman


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 17. dubna 2002 v Sarajevu /sněmovní tisk 176/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Svatomír Recman
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


58. Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra, podepsané v Limě dne 26. listopadu 1999 /sněmovní tisk 177/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslankyně Kateřina Konečná


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností ze dne 9. listopadu 1995 /sněmovní tisk 198/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vilém Holáň


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup ke Druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícímu se zrušení trestu smrti /sněmovní tisk 247/ - prvé čtení

Poslanec Hynek Fajmon
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Nájemník


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkajícího se zrušení trestu smrti za všech okolností /sněmovní tisk 251/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec David Šeich
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup ke Druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícímu se zrušení trestu smrti /sněmovní tisk 247/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 31. ledna 1995, která byla za Českou republiku podepsána dne 10. října 2000 ve Štrasburku /sněmovní tisk 217/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Šulák
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích, podepsaná v Praze dne 30. listopadu 1999 /sněmovní tisk 221/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Karel Šplíchal


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954 /sněmovní tisk 250/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Václav Exner


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími o přidružení České republiky k Šestému rámcovému programu Evropských společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a inovacím (2002-2006) a Šestému rámcovému programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro jaderný výzkum a výcvikové činnosti také přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru (2002-2006), které bylo za českou stranu podepsáno v Praze dne 10. prosince 2002 /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení

Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Vladimír Laštůvka
Ministryně školství ČR Petra Buzková


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, podepsanou v Paříži dne 18. července 2001 /sněmovní tisk 246/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Ladislav Skopal


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic, podepsaná dne 26. října 2001 v Praze /sněmovní tisk 290/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Karel Šplíchal
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Kateřina Konečná


86. Návrh na doživotní propůjčení státních vyznamenání bývalému prezidentu republiky Václavu Havlovi

Místopředseda PSP Jan Kasal


87. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


88. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízení ve věci CME versus Česká republika

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Petr Pleva
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Vidím


90. Návrh na odvolání člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Petr Krill


82. Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) /sněmovní tisk 210/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Beneš


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 17.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.28 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


90. Návrh na odvolání člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslankyně Hana Šedivá
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Karel Kühnl


95. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2002

Poslanec Antonín Macháček


96. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2002 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání jednotlivých kapitol výborům k projednání

Poslanec Miroslav Kalousek


97. Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 2001 /sněmovní tisk 169/

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vlastimil Tlustý


98. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 189/

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


99. Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Ibl


100. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Vymětal
Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Martin Kocourek


101. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2002

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP