(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Milé kolegyně, vážení kolegové, je 14.30 a rozhodli jsme se, že přesně to je doba, ve které budeme pokračovat v našem dnešním jednání. Já přivolávám všechny členy Poslanecké sněmovny do této místnosti a vás, kteří jste už zde, poprosím o chvíli trpělivosti, protože mám zásadní sdělení organizačního charakteru pro předsedy poslaneckých klubů. V tuto chvíli se domnívám, že nemá příliš mnoho smyslu je přednášet a zároveň začínat třetí čtení tisku č. 210. Přestože jste byli přesní a vzorní, tak vás poprosím, abychom společně ještě chvíli počkali na naše kolegy.

Domnívám se, že až na zástupce Unie svobody jsou zde přítomni předsedové nebo místopředsedové nebo členové předsednictev poslaneckých klubů, a proto mohu začít onu avizovanou informaci organizačního charakteru.

V polední přestávce jednal organizační výbor, který se rozhodl schválit a vám navrhnout tento procedurální návrh. Protože se jednání této schůze vyvíjí rychleji, než jsme předpokládali, navrhuji vám v tuto chvíli následující postup. Prosím znovu o pozornost předsedy poslaneckých klubů či jejich zástupce. Tento postup znamená za prvé tento pátek, tj. 23. 5., nebude sněmovna zasedat. Bod, který byl pevně zařazen, tj. bod č. 107 - zpráva ombudsmana, je navržen na k přeřazení na středu 28. 5. jako druhý bod dopoledního jednání. Další návrh, který vám nyní předkládám, je tento: jednání příští týden zahájí Poslanecká sněmovna ve středu - to znamená, že v úterý také nejednáme - ve středu 28. 5. v 11 hodin. V 11 hodin proto, aby se mohly předtím ještě sejít poslanecké kluby. Zahájíme tedy v 11 hodin, a to bodem č. 69, kterým je zákon o zoologických zahradách vrácený prezidentem republiky. Volební body navrhuje organizační výbor projednat rovněž dopoledne, to znamená dopoledne příští týden tak, aby případná druhá kola se mohla konat ještě tentýž den odpoledne. Toto jsou mé procedurální návrhy v tuto chvíli.

Já jsem se snažila přivolat v průběhu těchto minut, během nichž přednáším své návrhy, všechny kolegy do jednací síně a myslím, že o těchto procedurálních návrzích můžeme v tuto chvíli začít hlasovat.

 

Táži se tedy, kdo je pro schválení našeho dalšího postupu v tom duchu, jak jsem jej nyní přednesla. Zahajuji hlasování pořadové číslo 192. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 192 z přítomných 137 pro se vyslovilo 119, proti bylo 6. Návrh byl přijat, a tímto schváleným pořadem schůze se tedy budeme řídit i nadále.

 

Nyní registruji přihlášku pana ministra obrany s procedurálním návrhem a prosím jej, aby nám tento návrh přednesl. Prosím, pane ministře. Zároveň vás poprosím, vážené paní kolegyně a páni kolegové, o klid.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Paní předsedající, kolegyně, kolegové, já vás prosím, aby návrh na působení sil a prostředků Armády ČR v operaci Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie byl projednán jako třetí bod ve středu příští týden vzhledem k tomu, že by se jím měl dnes večer zabývat ještě zahraniční výbor Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tento návrh.

 

Pan ministr obrany nám navrhuje, abychom bod č. 106 projednali ve středu 28. 5. příští týden jako třetí bod našeho dopoledního jednání. Zahajuji hlasování pořadové číslo 193 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto procedurálnímu návrhu?

V hlasování pořadové číslo 193, které právě skončilo, se z přítomných 147 pro vyslovilo 116, proti bylo 6. Návrh byl přijat.

 

Registruji nyní přihlášku, bezpochybně také s procedurálním návrhem, pana poslance Gongola a uděluji mu slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, dámy a pánové, dovoluji si předložit rovněž procedurální návrh, abychom zařadili zítra odpoledne jako první bod dluhopisový program na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je to prosím který bod našeho schváleného programu schůze a který tisk?

 

Poslanec Jaroslav Gongol: To je druhé čtení tohoto bodu a měli jsme to projednávat v rámci devadesátky, ta neprošla, a proto jsme zkrátili lhůtu, takže to bod vlastně v druhém čtení není.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o upřesnění, abychom věděli, o čem budeme jednat. (Poslanec Gongol: 111.) Je to bod č. 111.

 

O tomto procedurálním návrhu, který znamená přesunutí bodu č. 111 na zítřek, tj. čtvrtek odpoledne jako první bod jednání, rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 194, které zahajuji. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 194 skončilo. Z přítomných 155 pro bylo 89, proti 23. Návrh byl přijat.

 

S dalším procedurálním návrhem přichází pan poslanec Krill, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji, vážená paní předsedající. Kolegové, kolegyně, já bych si dovolil požádat o přesunutí bodu č. 77, je to vládní návrh zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, na zítřek jako bod 2. Důvodem je potřeba sladění stanovisek tří zpravodajů ze tří výborů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám, pane poslanče, za tento návrh. Zítřek je vyhrazen třetím čtením, proto si myslím, že by toto neměl být problém.

 

Dám hlasovat o přeřazení bodu č. 77, tisku 171, jako druhého bodu zítřejšího odpoledního jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP