Sněmovní tisk 220
N.z. o přijetí úvěru ČR na rekonstr. dětské části FN Motol

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Milada Emmerová, Vlastimil Tlustý, Miroslav Kalousek, Vlastimil Ostrý, Josef Janeček) předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Emmerová Milada a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 220/0 dne 17. 2. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 2. 2003. Vláda zaslala stanovisko 20. 3. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 3. 2003 jako tisk 220/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 15., 21. 5. 2003 na 16. schůzi, projednávání bylo odročeno (hlasování č. 159, usnesení č. 477).
  Návrh zákona vzat zpět 8. 2. 2005.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: Evropská investiční banka, nemocniční zařízení, pediatrie, střednědobý úvěrISP (příhlásit)