Stenografický zápis 16. schůze, 15. května 2003


(Jednání zahájeno v 9.10 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miroslav Beneš
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Martin Říman
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Martin Říman
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Mládek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Ibl
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Ransdorf


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 274/ - prvé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Petr Ibl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 11.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.52 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 11.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.07 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


24. Návrh poslanců Evy Dundáčkové a Jiřího Pospíšila na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


18. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 151/ - druhé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Martin Říman
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jozef Kubinyi


25. Návrh poslanců Milady Emmerové, Vlastimila Tlustého, Miroslava Kalouska, Vlastimila Ostrého a Josefa Janečka na vydání zákona o přijetí úvěru Českou republikou na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice Motol v Praze /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení

Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 15.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


110. Ústní interpelace

Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Krill
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Krill
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Martin Říman
Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban
Poslanec Martin Říman
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Václav Mencl
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Václav Mencl
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 18.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP