(12.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní kolegyně, dovolte, já se pokusím přesvědčit sněmovnu, aby vám ještě věnovala chvilku času, abyste mohla dokončit svůj projev.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, pane místopředsedo.

Takže kdyby bylo po mém, dovedla bych si představit, že se bez tohoto institutu v Ústavě České republiky obejdeme zcela. Ale nic takového v tuto chvíli nenavrhujeme, pouze se domníváme při onom cítění, že se jedná spíše o jakousi možnost, jak zabránit justičním omylům, o jakousi možnost výjimečného institutu, který by neměl být nadužíván či zneužíván a jako takový mohl zůstat v českém právním řádu, tedy v tomto vnímání nikoli jako aktu milosrdenství, spíše tedy jako nápravy možných justičních omylů. Domníváme se tedy, že ona část, která se týká abolice, resp. tedy možnosti nařídit, aby trestní řízení nebylo zahajováno, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, naprosto nevyhovuje tomuto vnímání milosti prezidenta jako takové, neboť jak jsem zde popisovala, i orgány činné v trestním řízení mají nejednu možnost, aby zvážily zdravotní stav a ony okolnosti, které jsou považovány za humanitární, a aby řízení v daném případě nepokračovalo.

Poslední moje námitka nebo jakési podivení směřuje proti tomu, jak zřejmě předřečníci vnímali ústavní komisi, kterou jsme ustavili. Přiznám se, že v okamžiku, kdy jsem já - a troufám si tvrdit, že i většina kolegů z ODS - hlasovala pro ustavení ústavní komise, v níž jsme chtěli diskutovat otázky, které se týkají problémů, které cítíme, diskutovaných problémů s ústavou, že zřizujeme tuto ústavní komisi právě proto, aby návrhy, které jsou zde zcela v souladu s naším právním řádem předkládány jako iniciativy poslanecké, byly také diskutovány na tomto fóru. Ale vnímáme-li teď ústavní komisi jako jakýsi institut, který jsme zřídili a který by měl zabránit tomu, aby vznikaly poslanecké iniciativy, ať už jednotlivé, či skupiny poslanců, a aby sněmovna jako celek se dále zabývala toliko těmi návrhy, které dopředu projdou ústavní komisí, pak se přiznávám, že jsem tuto komisi prostě vnímala jinak, že jsem doufala, že nejen tento návrh, ale i všechny ostatní, které tu máme - a je jich celá řada - dostanou šanci být diskutovány na tomto fóru odborníků zabývajících se ústavními problémy na půdě Poslanecké sněmovny.

Znovu vás proto prosím, abyste zvážili, za jakým účelům jsme zřídili tuto ústavní komisi a zda opravdu se tato sněmovna chce nadále zabývat pouze těmi návrhy, které dopředu projdou ústavní komisí a dopředu tedy dosáhnou jakéhosi kompromisu a jimž tím samozřejmě bude zaručeno, že v Poslanecké sněmovně dostanou potřebný počet hlasů.

K návrhu paní poslankyně Kupčové bych chtěla říci, a troufám si to říci za oba z předkladatelů, že souhlasíme s prodloužením lhůty o 40 dnů a že to budeme považovat za možnost, jak diskutovat tento problém v celé šíři a možná i s dalšími návrhy, které mohu padnout.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní poslankyně, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj Miloslav Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, v rozpravě vystoupili poslanci Výborný a Filip, poslankyně Kupčová a poslanec Pospíšil. První řečník podal návrh na zamítnutí předlohy, další dva řečníci jej v tomto názoru podpořili - pan poslanec Pospíšil nikoli, ten je navrhovatelem.

Je třeba o podaném návrhu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Dámy a pánové, já jsem vás odhlásil. Žádám vás, abyste se znovu zaregistrovali.

 

V hlasování pořadové číslo 74, které jsem zahájil, rozhodneme o návrhu na zamítnutí této předlohy. Táži se, kdo je pro zamítnutí této předlohy. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 187 přítomných pro zamítnutí hlasovalo 118, proti 65. Návrh byl tedy přijat.

 

Děkuji paní navrhovatelce Dundáčkové i panu zpravodaji Výbornému.

 

Než vyhlásím polední přestávku, chci vám poskytnut informaci, že prvním bodem, který budeme po pauze projednávat, je bod č. 18, což je návrh pana poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce atd., neboť lhůta uplynula a je možné tento návrh předkládat.

Ještě se hlásí pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Dámy a pánové, dovolte mi, abych ještě před polední přestávkou předložil jeden procedurální návrh, a to na pevné zařazení bodu č. 49 na úterý 20. května ve 14 hodin jako první bod jednání příští týden. Tento návrh jsem konzultoval i s předkladatelem panem ministrem Škromachem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O návrhu pana poslance Opálky budeme hlasovat bezprostředním hlasováním pořadové číslo 75, které jsem zahájil. Táži se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 75, které skončilo, se ze 186 přihlášených pro vyslovilo 112, proti 39, takže tento návrh byl přijat.

Dámy a pánové, vyhlašuji polední přestávku do 14 hodin a připomínám, že se budeme věnovat bodu s pořadovým číslem 18.

 

(Jednání přerušeno ve 12.46 hodin.).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP