(15.00 hodin)
(pokračuje Škromach)

Myslím, že celá rozvášněná debata, která je kolem, je bohužel z ideologického pohledu na věc vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. Holt zaměstnanci mají své náklady, zaměstnavatelé mají své náklady a myslím si, že v rámci naší ekonomické reformy, kterou v rámci vládní koalice připravujeme, vytvoříme prorůstové podmínky k tomu, aby zaměstnavatelé měli na to, aby mohli platit daleko vyšší mzdy a aby mohli odvádět vyšší odvody za své zaměstnance a nakonec pro to, aby bylo i na důchody, aby bylo na nemocenskou, aby bylo také na zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nezdržím. Kolegyně a kolegové, ctím právo na jistou míru demagogie v politickém projevu, ale demagogie se musí alespoň vzdáleně blížit pravdě. Samozřejmě že cena surovin ani cena elektrické energie není závislá na konkrétní hrubé mzdě příslušného zaměstnance, zatímco dříve onen parafiskál, nyní odvodová povinnost na sociální a zdravotní pojištění, je přímo závislá na konkrétní hrubé mzdě příslušného zaměstnance a je to stejný náklad zaměstnavatele jako hrubá mzda. Když to sečteme dohromady, je to jedna velká hrubá mzda. A my chceme informovat zaměstnance o tom, jaká hrubá mzda je.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má nyní pan zpravodaj Kubinyi.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Děkuji. Vážení kolegové, myslím si, že debata se dostala úplně jinam. Chci říci důvod, proč jsme ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví navrhli zamítnutí. Ujišťuji vás, že to není proto, že by si sociální demokracie přála, aby zaměstnanec nevěděl, kolik za něho platí zaměstnavatel. Hlavním důvodem bylo, že forma, která je navrhovaná předkladatelem, se nám nezdá být vhodná. Domníváme se, že skutečně je tady informace, která je na výplatní pásce, a je to informace pro zaměstnance, která se týká jeho financí, a pak je tady hospodaření podniku a v této části hospodaření podniku jsou náklady i na zdravotní a sociální pojištění, které ze zákona platí zaměstnavatel.

Jak běžela diskuse ve výboru, domnívám se osobně, že by bylo lepší, kdyby tento návrh byl přepracován v jiné podobě, kdybychom byli ještě schopni rozdiskutovat, které další informace by měl zaměstnanec dostat, a mělo by jich být víc, nejenom to, kolik za něho zaměstnavatel zaplatil na zdravotním a sociálním pojištění, a najít formu, kterou bychom tyto informace zaměstnanci poskytli. Není pravda, že tyto informace zaměstnancům nechceme dát jenom proto, abychom nedopustili, aby věděli, jaké je daňové zatížení. Myslím si, že občané této země vědí, jaké je daňové zatížení, a daleko podstatnější se mi jeví ukázat smysluplnost toho, jak jsou daně využívány. To je samozřejmě už další otázka a jiná diskuse.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, ráda bych se vyjádřila k nákladům na změnu softwaru. Tyto důvody zde byly uváděny jako důvody pro zamítnutí.

Náklady na změnu softwaru neboli na změnu programového vybavení při přijetí tohoto zákona budou ve velké většině případů nulové. Proč? Protože firma má uzavřenou dlouhodobou smlouvu na software, a to tak, že firma platí roční paušál a za to dostává automaticky od softwarové firmy verzi zdarma na základě změny zákona. Pokud by softwarová firma měla náklady, jako bývala programátorka vám sděluji, že to jsou tři instrukce, kdy zavolám nějaké podprogramy, a pokud se domníváte, že náklady vzniknou distribucí, tak velice často dochází k výměně softwaru na základě reklamací, dochází k tomu velice často, takže software se pravidelně obnovuje. To jsou náklady nulové.

Již při prvním čtení jsem zdůraznila, že Dodatek k Evropské sociální chartě, který ratifikoval Parlament České republiky, nás zavazuje k tomu, aby byl zaměstnanec informován pravidelně a všestranným způsobem. A právě projednávaný návrh zákona si klade za cíl pravidelně informovat zaměstnance o skutečné ceně jejich práce. Zaměstnanec je totiž v současné době informován o pouhé podmnožině, o pouhé části skutečné ceny své práce. Poslanci vládní koalice odpírají občanům skutečné informace, a to např. i o tom, kolik za ně odvádí zaměstnavatel na důchodový účet. Vláda místo toho, aby se postavila před občany a nalila jim čistého vína, chodí populisticky kolem horké kaše.

Návrh pana poslance Vlastimila Tlustého nabízí občanům pravidelné seriózní informace. Vláda občanům nabízí Ministerstvo informatiky a mysliveckou latinu. Co jiného než myslivecká latina jsou informace o virtuální penzijní reformě? Co jiného než myslivecká latina je to, co jste předvedli v této rozpravě, vážení kolegové ze sociální demokracie?

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní má slovo pan předkladatel kolega Vlastimil Tlustý, zatím poslední přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, chci přijmout nabídku k podané ruce ze strany pana zpravodaje, protože si myslím, že je načase, aby v této sněmovně bylo více vlídnosti a možná i vtipu. Velmi děkuji za to, že objasnil, že velká část výhrad vůči této předloze neměla věcný charakter při včerejším jednání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na rozdíl od naší dosavadní diskuse. Pan zpravodaj tady výslovně uvedl, že hlavní příčinou pro výhrady k této předloze je její špatná forma. Myslím, že to je velký posun v diskusi, a chci za něj poděkovat a chci nabídnout, že bude-li sněmovna k tomuto návrhu přistupovat vstřícně, tak samozřejmě lze ve druhém a třetím čtení případně formu korigovat. A nyní pokus o vtip. Nevím jak moc, protože tou formou jsou tři čísla. Dámy a pánové, tři čísla navíc nemohou být špatná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto vystoupení bylo posledním v rámci obecné rozpravy, a proto ji končím.

Dávám nelehký úkol panu zpravodaji, aby se pokusil shrnout proběhnuvší rozpravu, pokusil se z ní zdůraznit nejvážnější myšlenky, které zazněly, a předložit nám návrh k hlasování.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Děkuji za slovo. Ono to, pane předsedající, až tak složité nebude, protože i když diskuse byla poměrně dlouhá a složitá, celkem v ní vystoupilo kromě zpravodaje výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a zpravodaje rozpočtového výboru 16 poslanců včetně resortního ministra. Někteří z nich vystoupili opakovaně a diskuse to točila kolem toho, jestli skutečně je vhodné, aby na výplatní pásce podle tohoto návrhu byla ta vzpomenutá tři čísla, která by dávala zaměstnanci informaci.

Já se domnívám, že v této chvíli padl jenom jediný návrh, který je hlasovatelný, a to je návrh na zamítnutí. Proto se domnívám, že by bylo vhodné nechat hlasovat o tomto návrhu sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Vážení kolegové, prosím, abyste se znovu zaregistrovali vašimi identifikačními kartami, neboť jsem vás odhlásil, a přikročíme k hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP