(14.20 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Ale ještě k tomu má vědět, že zaměstnavatel za něj z té částky odvádí 26 % na sociální pojištění a 9 % na zdravotní pojištění. Tato částka při základu, o kterém já hovořím, představuje zhruba 4,5 tisíce Kč. To znamená, že ten zaměstnanec by se dozvěděl jediné, že musel vyprodukovat, aby dostal 10 tisíc čistého na ruku, 18 tisíc Kč, a to nepřináší tomu podnikateli, nebo chcete-li tomu podniku žádný zisk v podstatě, protože to je stejně tím pádem vyplaceno, nebo chcete-li odvedeno. Z toho by bylo zjevné, že totiž dochází ke zdanění jeho výkonu na úroveň zhruba 50 %, říkám zhruba. Ten poměr je zhruba takový - nebo přesnější je, že 52 % zůstává zaměstnanci a 48 % je odvedeno, ať už ve formě daní, ať už ve formě zdravotního pojištění, ať už ve formě sociálního pojištění.

Já si myslím, že ti, co brání tomu, aby se tato informace - protože podle mého názoru je to informace - objevila ve výplatní pásce, se prostě obávají jednoho, že ti zaměstnanci konečně skutečně pochopí, že zdanění v této republice je abnormálně vysoké.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, nejprve s faktickou poznámkou pan kolega Václavek, poté pan ministr Škromach.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jenom krátkou technickou poznámku k předchozímu projevu. Přece žádnému zaměstnavateli dnes nic nebrání, aby tu informaci zaměstnancům sdělil, to za prvé. A za druhé - chceme desetitisíce podnikatelů nutit k tomu, aby měnili mzdové programy jenom kvůli této informaci?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím, další kolega s faktickou poznámkou, pak pan kolega Škromach.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Pane předsedající, dámy a pánové, vždycky se skláním s úctou před odborníky, kteří znají ekonomiku a účetnictví, a teď se asi stydím sám před sebou, protože se mně zdá, že po tom předchozím vystoupení jsem byl mylně unášen v představě, že zaměstnanec nevyprodukuje jenom svou mzdu. Já jsem byl vždycky v představě, že zaměstnanec vyprodukuje vlastně celou tu nadhodnotu. (Smích v sále.) Přesně tak, pánové. Teorie uznávaná i západními ekonomy - podtrhuji.

Takže bych se zeptal, jestli zaměstnanec podle této teorie vyprodukuje opravdu jenom svou mzdu. To, co za něho musí zaměstnavatel odvést navíc, není součástí mzdy podle zákona, ale je to určitá forma daně odvodu na sociální a zdravotní zabezpečení, je to forma, která je režijním nákladem, která se promítá včetně mzdy v nákladech na výrobu zboží nebo služby, a tuto částku zaplatí spotřebitel, ať už ve formě zboží, nebo ve formě služby. Čili koneckonců to zaplatí ten poslední odběratel, a ne ten zaměstnavatel. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní má slovo pan ministr Škromach, poté paní kolegyně Šedivá a poté pan poslanec Patočka.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já myslím, že celá ta debata se tady vede naprosto zbytečně, protože je to naprosto nepodstatná záležitost a myslím si, že není nutné ji upravovat zákonem, ani potřebné. To, co je důležité a zavádějící, to, co je opět zneužíváno a přeformulováváno naprosto jinak, je to, jak je to tady podáváno. V podstatě je třeba jednoznačně říci, že platba zaměstnavatele není odváděna za zaměstnance každého jednotlivého. Tato platba je odváděna z objemu vyplacených mzdových prostředků jako celková částka, nikoliv jako částky za jednotlivé zaměstnance. To je potřeba si uvědomit, když nám někteří kážou o tom, kolik odvádí zaměstnavatel za zaměstnance. Je to povinnost zaměstnavatele - odvést z objemu mzdových prostředků, které vyplatil, je to součást jeho nákladů a ty odvádí prostě státu. Dělat z toho ideologickou diskusi, o kterou se snaží poslanci z ODS, je zbytečné a já myslím, že bychom to měli přejít mlčením, nikoliv nějakou širokou debatou o hloupostech, které jsou tady přednášeny. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kéž by slova následovaly činy. Nicméně v tuto chvíli má s faktickou poznámkou právo vystoupit pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr práce a sociálních věcí právě označil informovanost za hloupost. Nemyslím si, že je hloupé, když jsou lidé informováni. (Potlesk z pravé části jednací síni.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli má slovo paní kolegyně Šedivá, poté se připraví pan poslanec Patočka, Říman a Ouzký.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem při prvním čtení položila panu navrhovateli, položila otázku, zda budou na té výplatní pásce uvedeny částky, které byly skutečně zaplaceny. On mi odpověděl, že ano. Od toho se odvíjí ale celá řada otázek, které se tu pokusím položit, a pokusím se na ně odpovědět. A pokud to nebude, tak to berte jako řečnické otázky.

Tak za prvé, jakým způsobem prokážeme nebo donutíme toho zaměstnavatele, aby tam uváděl pouze částky, které skutečně zaplatil. Víme, že je řada firem, které uvádějí, že platí sociální, zdravotní, vykazují to ve všech možných statistikách, tvrdí zaměstnancům, že to platili. Ale zjistíme, že zaplaceny nebyly. Je možnost toto řešit formou trestního postihu, protože na to máme trestný čin neplacení sociálního a zdravotního zabezpečení.

Dále pokud toho zaměstnavatele postihneme za neplacení tohoto, jakým způsobem zajistíme tomu zaměstnanci, že údaj, který tam byl uveden, že se mu promítne potom v dalším jeho požadavcích - žena odejde na mateřskou, starší lidé odcházejí do důchodu. A najednou zjistí, že byť zaměstnavatel vykazoval, že platil za ně sociální, zdravotní, toto nebylo odvedeno, a tito lidé jsou postaveni do situace, že nedostanou mateřskou, že nedostane nebo mu chybí zaplacené roky atd. Budeme upravovat dál zákonem tyto skutečnosti, například že za to bude ručit stát? Nebo za to bude ručit já nevím kdo?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Vážené kolegyně a kolegové, dříve než udělím slovo dalšímu přihlášenému, dovolte mi, abych zde na galerii našeho jednacího sálu přivítal delegaci právního výboru Spolkového sněmu vedenou panem Andreasem Schmidtem. (Potlesk.)

Slovo má pan poslanec Patočka, připraví se pan kolega Říman.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, pánové, několik stručných poznámek. Domnívám se, že je pravdou neoddiskutovatelnou a vaše odmítavé reakce některých o tom svědčí, že tuto pravdu je potřeba otevřít. Ti zaměstnanci skutečně nevědí, jaký je podíl této jejich nepřímé daňové zátěže. Kdyby tato hrubá mzda byla řekl bych vyšší hrubá mzda a oni by měli právo rozhodovat, kam umístit tyto své příjmy, tak by to bylo pro ně ještě důležitější.

Domnívám se, nebo jsem čekal, že pan ministr Škromach bude jaksi schopen fundovaně argumentovat. Bohužel jsem toto z jeho výkladu neslyšel a je mně to dost líto.

Paní kolegyně Šedivá zde mluvila o účetnictví. Paní kolegyně, já vás prostřednictvím předsedajícího jenom upozorňuji, že v podnikovém účetnictví nebo v zákonu o účetnictví existují účetní operace, a pak jsou i finanční operace. Vy spojujete jednu a tu druhou dohromady. Takže je potřeba, když byste se chtěla o tom přesvědčit, tak by bylo dobře se o tom s někým poradit.

Co se týče úpravy softwaru, to je tak minimální věc, která je naprosto zcela bezvýznamná. Pokud by nějaké náklady mohly vzniknout, tak to by byly náklady na úpravu standardních dlouhodobých mzdových listů, které u těch firem jsou vedeny.

Čili jenom tímto zdůrazňuji, nezakrývejte důvod, proč to nechcete přiznat. Pravda je v tom, že ti zaměstnanci to musí vědět. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP