(10.00 hodin)
(pokračuje M. Beneš)

Nemohu být spokojen s tím, že firma A není konkurentem firmy B, ačkoliv vyrábí stejný výrobek. Proto dovolte, abych poprosil Poslaneckou sněmovnu, aby zvážila svoji podporu návrhu na usnesení, že Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s odpovědí pana ministra.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sněmovny.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil ministr průmyslu Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych zareagoval na některá vystoupení k tomuto bodu.

Za prvé je mi velmi líto, že někteří vystupující opravdu prokázali neznalost zákona o investičních pobídkách. Využiji tedy této příležitosti a pokusím se provést velmi stručné seznámení s některými zásadními a základními body, bez kterých není možné investiční pobídky v České republice obdržet.

Mířím hlavně k tomu, že zahraniční, případně čeští investoři využívající investiční pobídky přinášejí nové technologie. Totiž podmínky pro udělení investičních pobídek jsou mimo jiné takovéto: Investice musí být provedena do odvětví zpracovatelského průmyslu, buď do jednoho z high-tech odvětví uvedených v zákoně, nebo do jiného odvětví zpracovatelského průmyslu za předpokladu, že přinejmenším 50 % ceny výrobní linky budou tvořit náklady na pořízení strojního zařízení uvedeného ve vládou schváleném seznamu high-tech strojního zařízení. Za druhé, investice musí být provedena do pořízení nového výrobního závodu, rozšíření či modernizaci stávajícího závodu za účelem nové výroby, nebo rozšíření, modernizaci stávající výroby.

Mohl bych pokračovat dál a dál. Za prvé - co se rozumí pod pojmem "investiční pobídky", co se rozumí tím, jaké jsou jejich podmínky. Nebudu dále zatěžovat těmito detaily tuto ctěnou sněmovnu.

Dovolte mi ještě reakci na některá další vyjádření mých předřečníků.

Za prvé. Magie čísel, která byla přednesena, byla opravdu magií. Zahraniční investoři zde od roku 1998 na základě rozhodnutí o investičních pobídkách a na základě platného zákona o investičních pobídkách investovali do dnešního dne 5,5 miliardy amerických dolarů.

Za druhé - pokud by tyto investiční pobídky zahraniční investoři nerealizovali do své investice, bylo by jednoduše a prostě o 44 206 nezaměstnaných více.

Za třetí - trvalý růst produktivity od roku 1998 je jenom nepřímým důkazem toho, že tyto nové investice jsou novými technologiemi a přinášejí opravdu možnost výrobků s vyšší přidanou hodnotou apod.

Možná že trnem v očích je dnešní údaj, který říká, že růst průmyslu meziročně v březnu loňského a letošního roku činí 7 % nárůstu. Možná i to je předmětem právě té ostré kritiky.

Doporučil bych vřele všem, kteří mají zájem, aby si prostudovali materiál Analýza vývoje české ekonomiky za rok 2002, který zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu a který velmi podrobně a velmi statisticky, včetně analytických poznatků, hodnotí a analyzuje jak průmysl z hlediska odvětví, tak samozřejmě i investiční pobídky a jejich vliv na celé české hospodářství.

Likvidovat české podniky prostřednictvím investičních pobídek - to samozřejmě asi ti, kteří to zde říkali, nemohli myslet úplně vážně, neboť ať je zákon dokonalý více, či méně, přesto existuje, přesto Úřad pro ochranu hospodářské soutěže právě posuzuje, zda se jedná o konkurenci, či zda se o konkurenci nejedná. Jestliže tento úřad vyhodnotil poskytování investiční pobídky pro firmu A jako nerozpornou v souladu se zákonem vůči firmě B, není možné nic jiného, než toto rozhodnutí respektovat, případně se podílet na novele zákona o investičních pobídkách, který bude do Poslanecké sněmovny předložen v nejbližších měsících.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Dále se o slovo přihlásil pan poslanec Petr Šulák, poté pan poslanec Jiří Patočka. Nyní pan poslanec Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové poslanci, dovolte mi, abych zde zareagoval na demagogické vystoupení bývalého ministra Římana týkající se výstavby dálnic. Řekl, že jeho vládě se podařilo postavit srovnatelnou dálnici a vládě ČSSD se to zatím nedaří. Chtěl bych k tomu říci, že v době, kdy vláda ODS stavěla zmíněnou dálnici, sociální demokracie jako opoziční strana nedělala z výstavby dálnic politikum. My jsme výstavbu dálnic nebrzdili, jak to dnes dělá ODS a on osobně.

Již jednou jsem na této půdě řekl, že dálnici D47 je možno posuzovat jen z hlediska vyšších cílů, to znamená z hlediska restrukturalizace průmyslu na Ostravsku a likvidace nezaměstnanosti, která v důsledku této restrukturalizace vzniká. Nelze ji posuzovat jenom z hlediska rozpočtových nákladů na jeden kilometr. To bohužel tady nikdo zřejmě nevnímal.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Přesto bych vás, vážení kolegové, požádal, abychom se bavili o udělení investiční pobídky firmě Schwan-STABILO Cosmetics.

Prosím pana poslance Patočku, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, budu velmi stručný. Jenom si dovolím vaším prostřednictvím, pane předsedo, požádat o sdělení pana ministra Škromacha, jak by si představoval, kdyby proběhla perfektně privatizace největších ostravských podniků, na jaké trhy, za jaké ceny a komu by prodávaly svoji produkci. To bych považoval za otázku číslo jedna.

Dále bych se chtěl zmínit k tomu, co říkal pan kolega Mládek. Je skutečně pozoruhodné, že hodnotil situaci roku 1997 jako krizi, za kterou mohla tehdejší vláda - jak řekl - ODS, a následující období, kdy docházelo k tzv. likvidaci špatných úvěrů. Dovolil bych si říci k tomu několik čísel.

Od roku 1998 do roku 2002 došlo u domácích podniků, čili u těch, o kterých zde hovoříme, k odlivu klientských úvěrů ve výši 330 až 350 miliard. Za poslední dva roky tento odliv úvěrů činil 60 miliard. Pokud si umíte jednoduše spočítat - podnik, který má zhruba 300 lidí, potřebuje asi dvouměsíční produkci krýt úvěrem. Jednalo se o 2000 firem, o zhruba 600 tisíc lidí zaměstnaných v tomto segmentu, které byly odúvěrovány. Tam právě dochází k tomu základnímu procesu nárůstu nezaměstnanosti. Nikoliv u firem, které jsou podporovány, jak zde říkal pan ministr průmyslu. To je samozřejmě dobrá věc, tyto firmy podporovat, ale ještě lepší věc je podporovat firmy, které právě na tuto úvěrovou pomoc nedosáhnou. Tam je největší problém.

To jsem považoval za nutné zde uvést, abychom se dostali ke kořenu věci. Děkuji. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP