Sněmovní tisk 274
V. n. z. o rozhlas. a televizních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 4. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 349, dokument 349/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář), Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 5. 5. 2004 a přijal usnesení č. 191 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 5. 2004 a přijal usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako tisk 349/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 12. 5. 2004 a přijal usnesení č. 204, které bylo rozdáno jako tisk 349/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 5. 2004 a přijal usnesení č. 295, které bylo rozdáno jako tisk 349/3 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 349/4.

 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 434).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 5. 2004 poslancům jako tisk 274/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 5. 2004 poslancům jako tisk 274/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 170).Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Reklama, Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: daňový poplatník, parafiskalita, rozhlasové vysílání, televize, veřejná instituce, veřejná služba

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)