(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem našeho schváleného pořadu jsou

 

110.
Ústní interpelace

 

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády.

Po zahájení 16. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace, nejprve na předsedu vlády pana Vladimíra Špidlu či na vládu České republiky, a to v čase od 16 od 17 hodin. Na ostatní členy vlády pak budou interpelace podávány od 17 hodin. Seznamy poslanců, kteří byli vylosováni, vám byly v úterý rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo panu poslanci Martinu Římanovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky pana Vladimíra Špidlu. Připraví se pan místopředseda Ivan Langer.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, vážená paní předsedající. Pane předsedo vlády, dámy a pánové, dne 13. března 2003 ve čtvrtek v 11 hodin dopoledne přiletěla ministryně Buzková vrtulníkem do Ostravy - Polanky nad Odrou, a to do Výchovného ústavu pro zdravotně handicapovanou mládež, navrhla odvolat jeho šéfa a ve 13.00 hodin, tedy po dvou hodinách, opět odletěla zpět do Prahy.

Co bylo tak zásadně důležitého, že paní ministryně musela použít služeb vrtulníku víme-li, že úřad ombudsmana kontroloval tento ústav již 7. listopadu loňského roku a již koncem listopadu téhož roku mělo ministerstvo školství jako zřizovatel tohoto ústavu informace o tamních poměrech? Tento ústav je navíc experimentem ministerstva školství, a dá se tedy očekávat, že experimenty se pečlivě a často kontrolují. Jednoduše řečeno - neexistoval nebo neměl by existovat jediný důvod pro takový teatrální postup, jakého ministryně Buzková použila. Kromě toho to všechno bylo v novinách, což se jí povedlo.

Nicméně legrace přestává, když si uvědomíme, že tři hodiny letu vrtulníkem přijdou daňové poplatníky na zhruba čtvrt milionu korun.

Můj dotaz tudíž, pane premiére, je velmi jednoduchý - jaká jsou pravidla pro používání těchto ne úplně levných dopravních prostředků členy vlády, jak jsou tato pravidla dodržována a zda je kontrolováno, zda nejsou zneužity, resp. využívány způsobem, který neodpovídá vysoké ceně za jejich provoz. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás nejprve zevrubně seznámil s pravidly, kterými se řídí používání vrtulníků nebo letecké dopravy ústavními činiteli, a poté abych se dotkl technické a organizační podstaty dotazu, který položil pan poslanec Říman.

Leteckou přepravu ústavních činitelů v souladu s § 20 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a s ustanovením § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, zabezpečuje Ministerstvo obrany prostřednictvím 6. základny dopravního letectva Armády ČR, a to jak letouny, tak i vrtulníky. Zásady letecké přepravy ústavních činitelů stanoví příloha k usnesení vlády ze dne 23. září 1998, číslo 628, o zabezpečování letecké přepravy ústavních činitelů. Zásady technického zajišťování letů a bezpečnostních opatření jsou upraveny směrnicemi pro zajišťování přepravy ústavních činitelů, schválených vládou usnesením ze dne 6. ledna 1999, číslo 9.

Členům vlády, předsedovi Nejvyššího soudu, předsedovi Ústavního soudu, prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, poslancům a senátorům Parlamentu ČR se poskytuje letecká přeprava v souvislosti s výkonem funkce. Lety na území České republiky jsou neúplatné, lety mimo území České republiky se podle rozhodnutí předsedy vlády poskytují buď bezúplatně, nebo za úhradu nákladů na let. O prioritách spojených s leteckou přepravou ústavních činitelů rozhoduje předseda vlády.

Pro přepravu členů vlády jsou primárně vyčleněny tři kusy vrtulníků MI8S v salonní úpravě s kapacitou 11, resp. 9 osob. V případě nedostatečné kapacity lze využít další vrtulníky MI17, které jsou dislokovány rovněž u 6. základny dopravního letectva Praha-Kbely. Tyto vrtulníky jsou však již jen v základní vojenské úpravě, což znamená, že prostor pro přepravu osob je vybaven pouze lavicemi.

Letecká přeprava členů vlády se vyžaduje cestou Úřadu vlády, který zasílá žádost o leteckou přepravu letouny i vrtulníky ministrovi obrany. Současně je tato žádost zaslána i na 6. základnu dopravního letectva z důvodu urychlení přípravy techniky a leteckého personálu na požadovaný let. Ministr obrany zaslanou žádost schválí, zašle ji náčelníkovi Generálního štábu armády ČR, který cestou velitele vzdušných sil zabezpečí realizaci letu.

Výše uvedený postup a zásady jsou při realizaci letů členů vlády striktně dodržovány, a to jak v Úřadu vlády, tak v resortu Ministerstva obrany.

Dámy a pánové, pokud jde o nákladnost letů vrtulníků Armády ČR ve prospěch ústavních činitelů, tak jak jsem je vyjmenoval v širším slova smyslu, dovolte mi dodat, že od začátku roku bylo realizováno 12 letů: pro Ministerstvo průmyslu a obchodu dva lety, pro Ministerstvo místního rozvoje dva lety, pro MŠMT jeden let - to je onen let, o kterém hovoří pan poslance Říman - a Ministerstvo obrany sedm letů, dohromady tedy 12 letů. Rozsah této letové činnosti je do té míry malý, že Armáda ČR musí provádět samostatné cvičné lety, kterých se neúčastní žádní ústavní činitelé, protože prakticky by se nedosáhlo splnění předpisů o letových hodinách a o nasazení techniky, které jsou v tomto zvláštním druhu dopravy velmi nutné.

Čili shrnuto velmi stručně: cesta paní ministryně Buzkové neznamenala dodatečné náklady, protože letová činnost vrtulníků Armády ČR ve prospěch přepravy ústavních činitelů je do té míry malá, že musí být doplňována samostatnými tréninkovými a navigačními lety, a proto se nejednalo o žádný dodatečný náklad.

Rozhodnutí paní ministryně Buzkové bylo ve věci, která byla akutní, o které se paní ministryně dověděla v poměrně krátkém časovém odstupu, a bylo tedy velmi správné, že odletěla na místo samé a osobně situaci řešila, protože poměry v onom Domově mládeže nebyly dobré a naprosto neodpovídaly civilizačním standardům ČR.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP