(15.40 hodin)
(pokračuje Gongol)

A jestli přijdou Ostravané a další poslanci s dalšími návrhy, to nechám na vašem uvážení.

Poněkud mě udivuje nejasné stanovisko vlády, tady se shoduji se svým předřečníkem, které svědčí o silné lobby Pražanů a slabé pozici ministra financí, který podle mého názoru toto řešení nemohl podpořit. Neudivuje mě ani podpůrné stanovisko ministryně zdravotnictví - i já se podivuji nad tím, že zde není přítomna - které pokládám za vyloženě alibistické, neboť podporu měla projevit při projednávání státního rozpočtu. Asi by měla předložit systémové řešení na eventuální snížení počtu lůžek v pražských nemocnicích. Myslím si, že to by slušelo tomuto materiálu. Chci vás informovat, že u nás v regionech se už dnes ruší lékařské pohotovosti.

Zajímalo by mě také, jaké řešení má paní mistryně na úhradu dluhu státních nemocnic, které byly převedeny na kraje s dluhy převyšujícími několik miliard Kč. Půjčí si na to opět? Nebo opět vypíšeme dluhopisy? Krajské úřady totiž na řešení netrpělivě čekají.

Já chci paní předkladatelku ujistit, že stane-li se financování rekonstrukce nemocnice součástí státního rozpočtu, kde to opravdu má být, tak to jistě já osobně a myslím i mí kolegové rádi podpoříme. Ale tento návrh pokládám za nesystémový, a proto dávám návrh na zamítnutí. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan kolega Antonín Seďa, připraví se pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona opravňuje k přijetí úvěru do výše 4,2 miliardy Kč, a to na rekonstrukci Fakultní nemocnice Motol v Praze. Důvodem je současný velmi špatný technický stav objektů, a to především dětské části nemocnice. Tento stav je myslím znám nejen všem poslancům, ale i občanům, kteří byli dostatečně informováni, a to nejen z veřejných sdělovacích prostředků. Osobně jsem přesvědčen o tom, že je nutno tuto investici provést a já návrh zákona o přijetí úvěru podpořím. Na druhou stranu je taktéž nutno zdůraznit několik skutečností, které s přijetím úvěru více či méně souvisejí.

Za prvé jsem přesvědčen, že rekonstrukce FN Motol má být řešena v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, na základě zpracovaného investičního záměru v rámci připravovaného programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny fakultních nemocnic. Předložený postup, kdy zákonem řešíme financování konkrétní investice konkrétní fakultní nemocnice, není nejen standardní, ale zakládá určitý precedens, který chce obcházet standardní postupy. Musíme si uvědomit, že schválením návrhu dojde k určitému precedentu, který ukáže na možnost, jak zajistit potřebné financování velkých rekonstrukcí či modernizací i ostatních fakultních nemocnic v České republice.

Za druhé - tak jak je uvedeno v důvodové zprávě - cituji: Po celou dobu existence dětského monobloku nebyla nikdy prováděna systematická stavební ani technická údržba. Došlo rovněž k vyčerpání fyzické životnosti některých konstrukcí, k morálnímu zastarání technických a technologických zařízení, k progresivnímu rozvoji opakujících se poruch jako důsledku zanedbané údržby a vyčerpání fyzické životnosti konstrukcí a rozvodů. Tolik citace. Já se ptám, zda byla vyvozena osobní a možná i trestní odpovědnost vedení FN, zřizovatele a kontrolních či dozorčích orgánů. Jak je možné, že došlo k tomuto stavu, kdy byl ničen či neudržován státní majetek, a to tak dlouhou dobu?

Za třetí. Je nutno zdůraznit, a důvodová zpráva to uvádí, že nepůjde pouze o rekonstrukci dětské části FN Motol, ale i o výstavbu nové patologie a vlastní modernizaci nemocnice. V této souvislosti nesouhlasím s vyjádřením v důvodové zprávě, že částka do výše 4,2 miliardy Kč nezvýší zadlužování veřejných rozpočtů. Rozhodně zvýší, ale na druhou stranu je to investice, která je nejen potřebná, ale je tou investicí, kterou je třeba podpořit.

A je zřejmé, nejenom FN Motol, ale i ostatní fakultní nemocnice jsou důležité nejen proto, že jsou to největší zdravotnická zařízení, ale především proto, že představují špičková pracoviště a kapacity v oblasti zdravotnické péče a výchovy zdravotnického personálu. Z tohoto pohledu je nutno mít na zřeteli, že přijetí tohoto návrhu zákona nás bude zavazovat i v budoucnosti, a tím nemyslím dvacetileté rozložení splátek výše uvedeného úvěru. Já to tak osobně cítím.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan kolega Doležal, připraví se paní poslankyně Emmerová.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Já bych chtěl za prvé nejdříve navázat na své předřečníky. Na rozdíl od lobbistů, kteří lobbovali pro, musím se přiznat, že já Pražan jsem, ale všichni ostatní podepsaní pod tímto návrhem Pražany nejsou, a proto bych byl rád, aby Praha nebyla napadána, že lobbuje za tento zákon. Nelobbuje. On lobbuje někdo jiný. Domyslete si kdo.

Druhá věc, kterou bych rád řekl, zazněla tady od mého předřečníka kolegy Sedi, který řekl, že se nebude jenom rekonstruovat, uvidíme, jak to dopadne dál. I on přiznal, že se nejedná jenom o rekonstrukci dětské nemocnice, ale že se jedná o výstavbu nové patologie, o bourání některých nevyhovujících a nepotřebných nemovitostí, o nové vybavení dalších částí nemocnice. A teď se můžeme dohadovat, jestli to souvisí, nebo nesouvisí s vlastní rekonstrukcí dětské nemocnice.

Já tady nechci, a nikdy to neudělám, kritizovat tento návrh, že by to motolská nemocnice nepotřebovala, že by motolská nemocnice a její dětské oddělení nebylo velice důležité v rámci zdravotní péče, o ty nejmenší obzvlášť. Je to nemocnice vysokých kvalit, která dokáže některé věci, které jiné nemocnice nedovedou. S tím vším souhlasím a ochotně to kdykoli podepíši. Ovšem co mě mrzí, je to, že ani ministr financí, který zaplať pánbůh už je přítomen, ani ministryně zdravotnictví, která přítomna není, a proto to asi nepovažuje za tak důležitý materiál, nám tady neřekli, jakým způsobem to bude financováno, jak si představují toto financování, jak si představují další rozvoj zdravotnictví v České republice, jak si představují další rozvoj zdravotnictví v Praze. Protože já jako Pražan souhlasím s tím, že Praha z hlediska zdravotní péče je předimenzována, a domnívám se, že rozumnou politikou je možno "ufinancovat" rekonstrukci těch nemocnic, které si chceme ponechat. Udělejme to! Najděme na to odvahu. Uvedu jenom jednoduchá čísla - 12 fakultních nemocnic, 7 lékařských fakult. To nějak nevychází. Můžu pokračovat dál. Ale paní ministryně nám k tomu nic neřekne, protože je v zahraničí. My se nedozvíme, jak hodlá řešit zdravotnictví v České republice, protože nám to tají. A co je na tom nejhorší - neumí ani požádat o odložení tohoto bodu.

Já bych proto rád navrhl, abychom přerušili tento bod do doby přítomnosti paní ministryně, nebo aby se alespoň některý z ministrů vlády toho ujal a řekl nám něco ke stanovisku vlády a představám vlády o rozvoji zdravotnictví v České republice a v Praze zvlášť. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Chci se zeptat, zda pokládáte tento návrh teď, okamžitě. (Poslanec Doležal reaguje z místa.) Znamená to, že to je návrh procedurálního charakteru, o kterém nechám v tuto chvíli hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP