(Jednání pokračovalo v 17.28 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, budeme pokračovat. Přestávka na poradu klubu ČSSD uplynula. Mám signál od předsedy klubu, že se za chviličku vrátí všichni poslanci do sněmovny.

 

Budeme pokračovat bodem

 

90.
Návrh na odvolání člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

 

Požádám, aby se připravil pan kolega Karel Kühnl. Ještě než tento bod zahájím, o slovo požádala paní kolegyně Šedivá. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, při posledním hlasování, jedná se tedy jenom o nadiktování do protokolu, jsem hlasovala "ano", ale na sjetině mám "ne". Takže žádám jenom do protokolu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Šedivé. Paní kolegyně Šojdrová ještě.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Mám k tomu poslednímu hlasování o smlouvě se Svatým stolcem rovněž připomínku. Mám na sjetině x, hlasovala jsem "ne". Omlouvám se, zřejmě selhalo hlasovací zařízení. Takže jenom doplňuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nejde o zpochybnění hlasování. Jde jen o záznam a změnu záznamu v protokolu pro stenografický záznam.

Nyní tedy otevřeme bod 90, jak jsem uvedl. Za navrhovatele se úvodního slova ujme pan poslanec Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil podat procedurální návrh v právě otevřeném bodě, a to návrh, aby bod schváleného programu č. 90, Návrh na odvolání člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, a stejně tak bod 91, Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, byl vyřazen z programu stávající schůze sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jde o procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat bez rozpravy. Ani nevidím, že by někdo chtěl další procedurální připomínku. Ještě jednou se pokusím přivolat další poslance do sněmovny. Zároveň vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili správný stav ve sněmovně.

 

A na návrh kolegy Kühnla v hlasování pořadové číslo 209 rozhodneme o vyřazení bodu č. 90 - Návrh na odvolání člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu - z pořadu této schůze.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 209 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 209 z přítomných 157 pro 152, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Vyřadili jsme bod č. 90 z pořadu této schůze a budeme pokračovat bodem

 

95.
Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv
politických stran a politických hnutí za rok 2002

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 168 z jeho 14. schůze dne 15. května letošního roku. Prosím zpravodaje výboru poslance Antonína Macháčka, aby předložené usnesení uvedl.

Ještě připomínám, že s vyřazením bodu č. 90 jsme hlasovali i o vyřazení bodu č. 91. Pro stenoprotokol to upřesňuji.

Nyní pan kolega Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, tradičně Poslanecká sněmovna má před sebou návrh usnesení k výročním politickým zprávám politických stran a politických hnutí, tentokrát za rok 2002. Proces projednávání byl standardní. Politické strany a politická hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb. měly za úkol předložit tyto výroční finanční zprávy a doručit je Poslanecké sněmovně do 1. dubna roku 2003.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP