(15.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nemám ani další písemnou přihlášku do rozpravy, ani nevidím žádnou přihlášku z místa, proto rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova pana místopředsedy vlády, zda chce v tuto chvíli… Nechce.

Zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Miroslav Beneš, prosím, má slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, pokusím se nikoli vás upoutat sílou argumentu, neboť to vím, že je mnohokráte marné, ale zkusím to silou hlasu. Upozorňuji ty, kteří se budou bavit, že začnu za chvíli řvát.

Vážené dámy, vážení pánové. Pan místopředseda řekl svá stanoviska k jednotlivým návrhům již ve své původní řeči a bude je samozřejmě opakovat i během toho. Já, jestli dovolíte, abych v rámci vašeho nepokoje se pokusil zrychlit projednávání a tím možná způsobit, že se třeba přestanete bavit - i paní poslankyně Vlčková.

Takže vážené dámy, vážení pánové. Dovoluji si předložit následující postup hlasování.

Za prvé rozhodneme o všech pozměňovacích návrzích ústavně právního výboru uvedených pod písm. A vyjma bodu A6. Za druhé rozhodneme o bodu A6 a upozorňuji, že byl-li by přijat bod A6, je nehlasovatelný návrh pana poslance Antoláka. Za třetí - rozhodli bychom případně o pozměňovacím návrhu pana poslance Antoláka. Rozumím tomu, že jeho legislativně technická může být na hranici vnímání legislativně technické v rámci třetího čtení. Za čtvrté - rozhodli bychom o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, za páté o pozměňovacích návrzích pod písmenem C a na závěr o komplexním pozměňovacím návrhu pana poslance Chytky.

Tím bychom se vypořádali se všemi návrhy a já prosím, paní předsedající, abyste požádala sněmovnu o souhlas s tímto postupem nebo o případné vyjádření námitek.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Pan zpravodaj nám přednesl návrh procedury, kterou se budeme řídit během následujícího hlasování. Já se ptám, zda má někdo námitku k tomuto návrhu. Nechce s žádnou námitkou nikdo vystoupit. Proto vás žádám o souhlas s touto procedurou.

 

Učiníme tak v hlasování s pořadovým číslem 197, které zahajuji, a táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti tomuto postupu?

Skončilo hlasování pořadové číslo 197. Pro se z přítomných 182 vyslovilo 167, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme se touto procedurou řídit a prosím, abyste nás provedl hlasováním, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Čili nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru vyjma bodu A9. Stanovisko -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: A6 se domnívám, že bylo řečeno. (Ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.) Dvě souhlasná stanoviska.

 

Rozhodujeme v hlasování pořadové číslo 198. Zahajuji toto hlasování, táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 198 z přítomných 182 pro se vyslovilo 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu A6. Upozorňuji, že jeho přijetím je pozměňovací návrh pod písmenem D nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím stanoviska? (Ministra souhlas, zpravodaj mírný nesouhlas.)

 

Rozhodneme v hlasování číslo 199. Zahajuji toto hlasování a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 199 z přítomných 182 pro se vyslovilo 88, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Já registruji nyní přihlášku pana poslance Výborného a musím upozornit sněmovnu, že mi avizoval pan místopředseda Kasal, že zde byl návrh na odhlášení, který já jsem bohužel neviděla, a za to se musím omluvit. Prosím, aby se pan poslanec ujal slova.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Není třeba se, paní místopředsedkyně, omlouvat. Ale opravdu já jsem před tímto hlasováním avizoval, že žádám odhlášení. Nedošlo k tomu. A myslím si, že za této situace mám právo podat námitku proti výsledku tohoto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. O této námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 200, které zahajuji, a táži se vás, kdo je pro přijetí této námitky proti předchozímu hlasování.

Kdo je proti této námitce? Hlasování číslo 200 skončilo. Přítomno bylo 184, pro 138, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy poté, co vás odhlásím, což právě činím, a prosím, abyste se znovu zaregistrovali, opakovat hlasování o bodu A6. Stanoviska zazněla.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 201 a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 201 skončilo. Přítomno bylo 179 poslankyň a poslanců, pro 94, proti 73. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Znamená to, že opakovaným hlasováním byl návrh přijat, a tím se pozměňovací návrh pod písmenem D stal nehlasovatelný. A poté, až proběhne kontrola hlasování, rozhodneme o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem C. Stanovisko zpravodaje doporučující. (Ministr souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dvě doporučující stanoviska, ale počkáme opravdu poté, až skončí kontrola předchozího hlasování, abychom se vyhnuli případným komplikacím.

Pan poslanec Kováčik se hlásí o slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové. Nestává se mi to často, nicméně teď se mi to stalo. Hlasoval jsem proti návrhu, ve sjetině mám uvedeno pro. Zpochybňuji toto hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Jedná se o námitku, o které rozhodneme v hlasování pořadové číslo 202, které zahajuji. Táži se vás, kdo je pro přijetí této námitky. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 202 skončilo. Z přítomných 183 pro 146, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování. Prosím, aby nám jej ještě jednou pan zpravodaj uvedl.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Znovu upozorňuji, že budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A6. Bude-li tento návrh přijat, je nehlasovatelný pozměňovací návrh poslance Antoláka pod písmenem D.

 

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Děkuji. Rozhodujeme v hlasování pořadové číslo 203. Zahajuji toto hlasování. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 203 skončilo. Přítomno 184, pro 94, proti 84. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP