Stenografický zápis 16. schůze, 20. května 2003


(Jednání zahájeno v 14.06 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Alena Páralová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vladimír Doležal


39. Vládní návrh zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) /sněmovní tisk 303/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 309/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 304/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Václavek


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal


43. Vládní návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) /sněmovní tisk 306/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Karel Černý
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý


39. Vládní návrh zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) /sněmovní tisk 303/ - prvé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaromír Talíř
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladimír Doležal


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 309/ - prvé čtení

Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Karel Černý
Poslanec Ladislav Šustr


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 304/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Václavek


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - prvé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 311/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Jiří Patočka


45. Vládní návrh zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 317/ - prvé čtení

Poslanec Milan Ekert
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 318/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Janeček
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


45. Vládní návrh zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 317/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Beneš


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 318/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


47. Návrh poslanců Michala Krause, Petra Ibla, Miroslava Kalouska, Jaromíra Talíře a Vlastimila Ostrého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 300/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kalousek


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Klas
Poslanec Václav Frank
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Ladislav Šustr


50. Vládní návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství) /sněmovní tisk 312/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jaroslav Pešán


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 316/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 4. dubna 2002 v Mexico City /sněmovní tisk 88/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec David Šeich
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec David Šeich


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek /sněmovní tisk 145/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Libor Rouček
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Ivo Vykydal


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé s ohledem na prodloužení období stanoveného článkem 8(4) Protokolu 2 k Evropské dohodě, podepsaný dne 9. října 2002 v Bruselu /sněmovní tisk 147/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Libor Rouček
Poslanec Miloslav Ransdorf


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Chorvatské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná v Zábřehu dne 5. prosince 2002 /sněmovní tisk 185/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze skončila v 18:57 hod.)


Přihlásit/registrovat se do ISP