(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dovolte, abych vás pozval k pokračování v přerušeném jednání. Prosím, abyste se posadili.

Vrátíme se opět k prvnímu bodu, jehož projednávání musíme ukončit. Je to bod č. 39 - vládní návrh zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 303, první čtení.

V rozpravě, kterou jsme vyslechli, nezazněly návrhy ani na vrácení, ani na zamítnutí. Jediné, o čem bychom měli nyní hlasovat, je zabývat se návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo ještě jiný návrh? Pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Domnívám se, že v rozpravě u všech návrhů zaznělo i ÚPV.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme také hlasovat o přikázání tohoto návrhu k projednání výboru ústavně právnímu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, předložený návrh přikázat k projednání rozpočtovému výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 116. Přítomno 193 poslanců, pro hlasovalo 179, proti 6. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru ústavně právnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání tohoto návrhu k projednání výboru ústavně právnímu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 193 poslanců pro hlasovalo 120, proti 28. Tento návrh jsme přikázali k projednání také výboru ústavně právnímu.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, který zazněl z úst pana poslance Doležala - prodloužit lhůtu k projednání o 20 dnů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro prodloužení lhůty, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 193 poslanců pro prodloužení lhůty hlasovalo 186, proti jeden. Návrh na prodloužení lhůty byl přijat.

 

Končím projednávání bodu č. 39.

 

Dalším bodem je bod 40 - návrh zákona, kterým se mění zákon o pojišťovnictví. Zpravodajem u tohoto zákona je pan poslanec Ladislav Šustr. Táži se pana ministra, zda se chce ještě vyjádřit. Nechce.

Prosím pana zpravodaje, aby alespoň shrnul, o čem bychom měli hlasovat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Domnívám se, že je potřeba hlasovat o stejných bodech jako u předešlého a u všech pěti.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Návrh na vrácení zamítnutí v rozpravě nezazněl. Budeme hlasovat o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo ještě jiný návrh? Hlásí se pan poslanec Černý.

 

Poslanec Karel Černý: Pane předsedo, ve svém vystoupení jsem navrhoval přikázat tento tisk také výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Rozuměl jsem tomu tak, že pan poslanec Langer navrhoval ÚPV u všech pěti zákonů, čili ještě ústavně právní výboru.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Langer neprotestuje. Táži se pana místopředsedy Langera, zda je možno tomu rozumět tak, že u každého návrhu chce, aby se hlasovalo? - Není tomu tak, pouze u prvního.

Návrh na projednání ústavně právnímu výboru v tomto případě podán nebyl, pouze rozpočtovému a výboru pro obranu a bezpečnost. O tom budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 119 z přítomných 193 poslanců pro hlasovalo 185, proti nikdo. Tento návrh jsme přikázali výboru rozpočtovému.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Černého přikázat zákon výboru pro obranu a bezpečnost.

Kdo je pro přikázání výboru pro obranu a bezpečnost, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 120 z přítomných 193 poslanců pro hlasovalo 103, proti 71. Tento návrh jsme přikázali také výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Nyní budeme i u tohoto návrhu hlasovat o prodloužení lhůty k projednávání o 20 dnů.

Kdo je pro prodloužení lhůty o 20 dnů, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 193 poslanců pro hlasovalo 183, proti jeden. Prodloužení projednávání o 20 dnů jsme schválili.

 

Tím jsme projednali celý bod 40. Tento bod můžeme uzavřít.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP