(15.40 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Je správné, aby takovýto dohledový orgán byl vyčleněn z Ministerstva financí, ale k této pozitivní tendenci chybí druhá, opět ve světě běžná a pozitivní tendence, a to je ta, že dochází ke spojování dohledových orgánů nad různými produkty finančního kapitálového trhu, že dochází ke sjednocování tohoto dohledu do jediné instituce, a to proto, že produkty finančních trhů bývají často velmi blízké a podobné a hlavně jejich producenti, tzn. instituce, které tyto produkty nabízejí klientům, tj. občanům, bývají ve většině případů identické.

V České republice v tuto chvíli máme Českou národní banku jako dohledový orgán pro sektor bank, máme Komisi pro cenné papíry jako dohledový orgán pro kapitálový trh, máme speciální úřad pro kampeličky a nyní vyčleňujeme z Ministerstva financí další dohledový orgán. Domníváme se, že dojde-li k vyčlenění dohledu z Ministerstva financí, není nezbytné vytvářet nový úřad a je možné využít efektu, při kterém - kdyby došlo ke spojení tohoto dohledu např. s Komisí pro cenné papíry - nejenže by nedošlo ke zvýšení počtu úředníků, ale dokonce by pravděpodobně došlo k jejich redukci, a tak k úspoře nákladů na výkon tohoto dohledu.

Domnívám se, že by měla být prodloužena lhůta pro projednání tohoto návrhu, a myslím, že by celá sněmovna, myslí-li reformu veřejných financí vážně, měla uvažovat o připojení tohoto dohledu k jedné z existujících dohledových institucí s cílem zredukovat náklady pro český stát.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. My se ovšem nyní musíme vypořádat s jednotlivými předloženými návrhy jednotlivě. A tím prvním je sněmovní tisk č. 303, tj. bod 39. Zeptám se zpravodaje Vladimíra Doležala, jestli se chce ještě k tomuto tisku vyjádřit. - Už ne.

Vidím, že se hlásí o slovo pan předseda Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych před hlasováním o tomto návrhu zákona požádal o přestávku na poradu klubu v délce patnácti minut. Pane předsedo, než vyhlásíte tuto přestávku, dovolte abych řekl, že svolávám klub KDU-ČSL do místnosti č. 106.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Přerušuji jednání sněmovny a pokračovat budeme v 16.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.45 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP