(16.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Přistoupíme nyní k bodu 41. Ptám se navrhovatele pana ministra, jestli chce ještě vystoupit. - Nechce, nemá už nic dalšího, co by nám sdělil.

Zpravodajem je pan poslanec Václavek, kterého prosím, aby shrnul návrhy, které v rozpravě zazněly.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedo, dámy a pánové, penzijní připojištění bude v budoucnosti - alespoň předpokládám - jedním ze tří pilířů důchodového zabezpečení. Chápu kolegy Gongola a Opálku, že chtěli od této novely více, nicméně z časových důvodů to, co musí proběhnout do konce roku 2003, se udělalo, zřejmě více ministerstvo nestihlo, a bude to tedy otázka dalšího řešení. Překvapuje mě však, že prostřednictvím pana Gongola a pana Opálky komunisté podávali v podstatě návrh na zrušení státního příspěvku k penzijnímu připojištění, zvláště když jimi uváděných 5 miliard, které to ročně stojí, by se vlastně neušetřilo, neboť by se to týkalo až nových účastníků tohoto připojištění.

Kolega Gongol a kolega Opálka navrhli vrátit novelu k přepracování, a v případě, že to neprojde, navrhl kolega Gongol zamítnutí této novely.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane zpravodaji. Budeme tedy hlasovat tak, jak bylo navrženo.

 

Nejdříve budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu k dopracování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 122 a ptám se, kdo je pro to, vrátit tento návrh k dopracování, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 122 se z přítomných 193 pro vyslovilo 37, proti 113. Návrh na vrácení tedy nebyl přijat.

 

V návrhu bylo řečeno, že pokud tento návrh neprojde, budeme hlasovat o zamítnutí.

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 123 a ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 123 se z přítomných 193 poslanců a poslankyň pro vyslovilo 35, proti 108. Návrh na zamítnutí tedy přijat nebyl.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru rozpočtovému. Pak tu zazněl návrh pana místopředsedy Langera na přikázání výboru ústavně právnímu. (Místopředseda Langer popírá tento návrh.) - Zřejmě ne. Nezazněl tedy žádný návrh na přikázání ústavně právnímu výboru. Byl tu ale ještě návrh na přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Tento návrh opravdu zazněl.

Jde tedy o výboru rozpočtový a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. To jsou dva návrhy, které zazněly regulérně v rozpravě. Teď jde o to, jestli je ještě nějaký jiný návrh, nebo už ne. Zřejmě jiný není. Budeme tedy hlasovat o těchto dvou návrzích.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 124 a ptám se, kdo je pro přikázání předlohy rozpočtovému výboru, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 124 se z přítomných 193 pro vyslovilo 185, proti jeden. Návrh byl přijat. Přikázali jsme tedy tento návrh k projednání výboru rozpočtovému.

 

Nyní budeme hlasovat o jeho přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 125 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 125 se z přítomných 193 pro vyslovilo 104, proti 58. Návrh byl přijat. Přikázali jsme tedy tento návrh k projednání také výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

A konečně budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednávání tohoto zákona o 20 dní.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 126 a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 126 se z celkového počtu 193 poslanců pro vyslovilo 183, proti 2. Návrh byl přijat, a my jsme tedy odhlasovali prodloužení lhůty k projednávání o 20 dní.

 

Tím jsme vyčerpali bod č. 41 a já končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je bod 42. Zde byl zpravodajem znovu pan poslanec Vladimír Doležal.

Ptám se znovu pana ministra, jestli chce vystoupit. - Nechce. Táži se tedy zpravodaje? - Rovněž ne.

V diskusi nezazněly žádné návrhy, takže budeme hlasovat o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání opět rozpočtovému výboru. Ptám se, má někdo jiný návrh? - Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 127 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 127 se z celkového počtu 193 přítomných 180 vyslovilo pro, proti byl jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme i zde hlasovat o prodloužení lhůty o 20 dní.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 128 a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty o 20 dní, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 128 se ze 193 pro vyslovilo 167, proti jeden. Návrh na prodloužení lhůty jsme tedy odhlasovali.

 

Končím projednávání bodu č. 42.

 

Konečně posledním bodem této sloučené debaty byl bod 43 - návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech. Pan ministr už nemá nic. Zpravodajem byl pan poslanec Miroslav Svoboda. Vidím, že nemá také zájem vystoupit.

Návrhy v diskusi žádné nezazněly, takže budeme hlasovat o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? - Zdá se, že tomu tak není. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 129 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu rozpočtovému výboru, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 129 se ze 192 přítomných 184 vyslovilo pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat. Přikázali jsme tedy tento návrh k projednání rozpočtovému výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty o 20 dní.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 130 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 130 se z přítomných 192 poslanců 180 vyslovilo pro, jeden byl proti. Návrh byl přijat. Odhlasovali jsme tedy prodloužení lhůty.

 

Končím projednávání bodu č. 43.

 

Před sebou nyní máme bod

 

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 311/ - prvé čtení

 

Opět z pověření vlády uvede tento návrh ministr financí Bohuslav Sobotka. Pane ministře, prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP