(14.30 hodin)
(pokračuje Páralová)

Lze akceptovat i argumentaci, že stávající systém evidence je limitujícím faktorem pro další rozvoj provádění důchodového pojištění. Obdobně nelze popřít ani tvrzení obsažené v důvodové zprávě směřující k souvislostem mezinárodního práva. Naproti tomu se nelze ztotožnit s argumentací, která je založena na úvaze o jakési autonomii procesních vztahů a vedení evidence, a proto i na přesvědčení, že celou řadu procesních pravidel je možné radikálně změnit bez ohledu na budoucí postup celé důchodové reformy.

Pro vládu se postupem času stává taktika založená na jednotlivých, mnohdy nesystémových legislativních zásazích při absenci jednoznačného komplexního záměru v oblasti důchodového pojištění v podobě důchodové reformy vlastně již pravidlem. Pak je třeba vládě připomenout, že samotné zásahy do procesních vztahů, včetně vedení evidence, problém schodku na důchodovém účtu nevyřeší.

Kdy konečně vláda položí na stůl relevantní výsledky, aby se politici konečně mohli odpovědně rozhodnout, jak budou postupovat v důchodové reformě? Kdy konečně uvidíme fungující pojistný model, který zajistí našim občanům jistotu na stáří? Pro tento účel lze stěží použít obecné teze uvedené v nekonkrétních materiálech Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, známá cédéčka a jejich neustálé novelizace, kterými vláda stále čile zásobuje podvýbor pro důchodovou reformu a dříve komisi pro důchodovou reformu Poslanecké sněmovny. Vláda se však nemůže aktuálně vykázat žádnou ucelenou, podrobně zpracovanou a především obecně akceptovatelnou koncepcí financování systému důchodového pojištění a renesance veřejných financí. Není jistě třeba dodávat, že nekonzistentní návrhy, vzniklé kompilací obtížně slučitelných a často zcela protichůdných názorů koaličních stran, nelze vydávat za transparentně formulovanou a jednotnou vládní koncepci financování důchodového pojištění. To se týká i právě publikovaných závěrů víkendového jednání vlády.

Kromě nepřijatelnosti celé řady jednotlivých kroků, zejména těch, které směřují k popření tržního mechanismu a ve svých důsledcích i k ohrožení ústavně zaručené ochrany vlastnictví a osobní svobody jednotlivce, existují - právě z důvodů protichůdných priorit prosazovaných jednotlivými stranami vládní koalice - vážné pochybnosti o schopnosti vlády dospět k dlouhodobě udržitelnému konsensu, který je při prosazování důchodové reformy nezbytný.

Je s podivem, že si vláda neuvědomuje, jak snižuje vlastní autoritu, když důchodovou reformu představuje na úrovni legislativy prostřednictvím dílčích změn procesních vztahů.

Vzhledem k tomu, že se blíží náš vstup do Evropské unie a je třeba, abychom tuto normu přijali, doporučuji propustit ji do dalšího čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji, paní poslankyně. Teď už snad opravdu nemám žádnou další písemnou přihlášku. Nevidím také nikoho z vás, kdo by se ještě hlásil do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu proto končím.

Nevím, jestli navrhovatel… Ano. Pan ministr bude reagovat. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych nevystupoval, ale vzhledem k tomu, že paní poslankyně Páralová otevřela v podstatě debatu o důchodové reformě, chci ji ujistit, že důchodová reforma je připravena, je komplexní. A myslím si, že bude možné se s ní seznámit 4. 6. na podvýboru pro důchodovou reformu, který bude tuto záležitost projednávat a kde budeme hledat soulad. A věřím tomu, že najdeme podporu u všech politických stran v tomto parlamentu řešit tento problém.

Pokud jde o otázku předkládané novely zákona, ta v podstatě nesouvisí s důchodovou reformou. Je to technická změna, kterou prostě věda, tak, jak jde, ukazuje. Ukazuje, že je možné, abychom umožnili občanům, kteří platí sociální pojištění, aby mohli průběžně sledovat, zda oni a zda zaměstnavatel řádně odvádí sociální pojištění a kolik vlastně do sociálního systému odvedli. Já myslím, že to je jediný důvod předložení této novely zákona.

Pokud jde o důchodovou reformu, tu předložíme, samozřejmě, jako komplexní, včetně komplexních pozměňovacích a nových návrhů zákona, včetně nového zákona o novém, příspěvkově definovaném systému.

Tady jenom možná, když už o tom hovoříme, udělám vsuvku, protože se šíří fáma, která je šířena obecně médii, o tom, že chceme zavést odchod věku do důchodu - tak, jak to vyplývá - snad v 63 letech, už od příštího roku. Chci jasně říci, že v tomto volebním období prodloužení důchodového věku na 63 let určitě zavedeno nebude. Pokud se hovoří o prodloužení důchodového věku, tak je tomu v souvislosti s novým systémem, který budeme diskutovat. A pokud by k tomu mělo dojít, jedná se o léta 2013 až 2027. Čili, to jsou tyto roky, o kterých hovoříme, nikoliv toto volební období. To bych také rád sdělil občanům České republiky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkujeme vám, pane ministře. Ptám se zpravodaje, jestli ještě chce reagovat. - Ne.

Já jenom konstatuji, že v obecné rozpravě žádný návrh nezazněl. Co nám tedy ještě zbývá, je vyjádřit se k tomu, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Pokud ne, přistoupíme k hlasování.

Je tady žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 165 poslanců pro hlasovalo 158, proti žádný. Návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Končím bod 49. - Prosím.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Pane předsedající, já bych si dovolil předložit jeden procedurální návrh, a to projednávání bodů 39, 40, 41, 42 a 43 ve sloučené rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyslechli jsme návrh pana poslance Doležala - body 39, 40, 41, 42 a 43 projednat ve sloučené rozpravě. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Doležala - sloučit rozpravy k bodům 39 až 43.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro sloučení rozpravy, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 115. Přítomno 168 poslanců. Pro hlasovalo 153, proti nebyl žádný. Sloučili jsme tedy rozpravu k bodům 39 až 43.

 

První bod, který budeme projednávat, je

 

39.
Vládní návrh zákona o pojistné smlouvě a o změně
souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
/sněmovní tisk 303/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP