Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
20. května 2003 ve 14.06 hodin

Přítomno: 194 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení přítomní členové vlády, zahajuji pátý jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny a srdečně vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, eventuálně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, jako pan poslanec Turek, který má náhradní kartu č. 5, a pan poslanec Vidím, který má náhradní kartu č. 4.

Sděluji vám, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání poslanec Vlastislav Antolák, paní poslankyně Anna Čurdová, pan poslanec Miloš Kužvart na zahájení schůze a pan poslanec Pavel Svoboda.

Pan poslanec Krill má náhradní kartu č. 7.

Z ministrů se omlouvá paní ministryně Marie Součková a místopředseda vlády Pavel Rychetský.

Stav projednávání schváleného pořadu schůze byl rozdán na lavice a z dnešní porady grémia vám předkládám jediný návrh. Prosím o pozornost. Jde o zařazení návrhů zákonů ve třetím čtení na čtvrtek ráno 22. května, což znamená body 70 až 84, mimo bodů 76 a 82, které jsou zařazeny na středu 21. května.

 

Měli bychom tedy hlasovat o tomto mém procedurálním návrhu - zařadit návrhy zákonů ve třetím čtení na čtvrtek ráno 22. května.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 111 z přítomných 135 poslanců hlasovalo pro 108, proti 5. Návrh byl přijat.

 

S procedurálním návrhem se přihlásil poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl následující návrh. Navrhuji zařadit jako nový bod 95 návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění okolností z uzavření a ukončení smlouvy na výstavbu dálnice D47.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jde tedy o návrh na zařazení nového bodu - vyšetřovací komise na dálnici D47.

S dalším procedurálním návrhem se hlásí místopředsedkyně sněmovny Jitka Kupčová.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě prosby veřejného ochránce práv navrhuji, aby bod 107, což je souhrnná zpráva veřejného ochránce práv za rok 2002, byl zařazen napevno na pátek 23. 5. ve 14 hodin, a to z důvodu pracovního zaneprázdnění pana doktora Motejla. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme hlasovat o těchto návrzích, které jsme obdrželi. Nejdříve to byl návrh pana poslance Vidíma, což byl návrh na volbu vyšetřovací komise na dálnici D 47 jako nový bod 95.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vidíma. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu jako bodu 95, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 112 z přítomných 162 poslanců hlasovalo pro 146, proti jeden. Návrh na zařazení tohoto bodu byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP