(17.40 hodin)

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně a poslanci, myslím, že je třeba zdůraznit, že v předkládané předloze se napravuje legislativně technická chyba, které jsme se dopustili a která velmi významně blokuje činnost Bezpečnostní a informační služby.

Chci zdůraznit, že nástroje tohoto typu nejsou výmyslem vlád, ale jsou obyčejnou zkušeností moderních států, že existují oblasti a činy, které je nutné nějakým způsobem mít pod kontrolou. Za tímto účelem si všechny státy zřizují své tajné služby. Striktní interpretace, kterou teď používají mobilní operátoři, v zásadě blokuje schopnost informační služby provádět efektivní odposlechy a operativní činnost a v řadě případů ohrožuje přímo bezpečnost státu. Jsou zaznamenány situace, kdy skutečně došlo k významnému prodlení, kdy se operativní úkony nedaly prakticky realizovat, aniž se dá odhadnout, jaký to mohlo mít důsledek pro bezpečnost státu a bezpečnost občanů všeobecně.

Tento zákon je důležitý a je vhodné a potřebné, aby byl postoupen do druhého čtení. Dovedu si jistě představit velmi podrobnou debatu, která objasní řadu aspektů, které zde byly volně načrtnuty.

Pokud jde o vyjádření pana poslance Tlustého, mohu konstatovat, že BIS sdělila svým dopisem, že nebyla nasazena operativní technika na pana poslance Tlustého, a ostatní rozvědky, které pan poslanec nejmenoval, sdělily to, co sdělily. Chci konstatovat, že jsou pod kontrolou resortních ministrů. Je charakteristické to, co uplatňuje pan poslanec Tlustý. Vždy velmi obratně a velmi složitě manévruje se skutečnostmi, ze kterých se mu velmi často daří vytvářet koláže, které vůbec nesouvisí s pravdou. Dostal korektní odpověď a využil této situace k tomu, aby zpochybňoval činnost vlády jako takové. Je to část jeho řemesla. Myslím si, že ho bude uplatňovat další řadu let - nevím jak dlouhou, odhaduji tak tři až osm.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády Vladimíru Špidlovi. Chci se zeptat pana zpravodaje, zda hodlá vystoupit. Pokud ne, mohu konstatovat, že v rozpravě zazněly návrhy na zamítnutí předlohy od pana poslance Klase i od pana poslance Franka.

Je 17.43 a v 17.44 začnu hlasovat. Mezitím vás požádám o novou registraci.

 

Dámy a pánové, v hlasování pořadové číslo 142 rozhodneme o návrhu na zamítnutí vládního návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 184 přítomných bylo pro 87, proti 95. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Má někdo jiný návrh?

Pokud ne, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 143, které jsem zahájil, o návrhu organizačního výboru. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 185 přítomných bylo pro 162, nikdo proti. Tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty. Jak jsem avizoval, sněmovna byla požádána, aby zkrátila lhůtu o 30 dnů. Další návrhy v tomto směru nezazněly.

Rozhodneme o této žádosti v hlasování pořadové číslo 144, které jsem zahájil. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Z přítomných 183 poslanců bylo pro 90, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Počkám na následnou kontrolu hlasovacího zařízení. Hlásí se pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, stiskl jsem tlačítko, ale nerozsvítilo se. Hlasování zpochybňuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zazněla námitka, o které rozhodneme bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 145, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Šustra, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 186 přítomných bylo pro 162, proti 3. Hlasování budeme opakovat.

 

Kdo souhlasí s návrhem na zkrácení lhůty o 30 dnů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" v hlasování pořadové číslo 146, které jsem zahájil. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Z přítomných 185 bylo pro 93, proti 88. Návrh byl přijat.

 

I v tuto chvíli využiji žádosti počkat chvíli, než přistoupíme k dalšímu bodu.

Námitky nejsou. Konstatuji, že jsme skončili první čtení tohoto vládního návrhu zákona.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

50.
Vládní návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
a o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství)
/sněmovní tisk 312/ - prvé čtení

 

Prosím pana ministra zemědělství Jaroslava Palase, aby nám z pověření vlády předložený návrh odůvodnil. Ostatní prosím o klid.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP