(16.50 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 193 poslanců 94 hlasovalo pro návrh, 95 proti návrhu. Tento návrh nebyl přijat.

 

Vidím, že dojde ke kontrole výsledků hlasování, takže chvilku počkáme. (Krátké přerušení.) Hlasování je zřejmě v pořádku, budeme tedy pokračovat.

 

Budeme hlasovat o druhém návrhu pana poslance Michala Doktora, kterým navrhoval vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování. Prosím o pozornost.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na vrácení k dopracování, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 193 poslanců 93 hlasovalo pro návrh, proti návrhu 95. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy přistoupíme k přikázání výborům. Pan poslanec Zgarba se hlásí, dávám vám slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Zgarba: Paní předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, jen pro stenozáznam chci říci, že v hlasování číslo 133 na sjetině mám "ano" a hlasoval jsem "ne". Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, budeme pokračovat. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Pan poslanec Zahradil se hlásí, asi ne s jiným návrhem.

 

Poslanec Jan Zahradil: To není, paní předsedající, návrh, ale je to zpochybnění předešlého hlasování, protože jsem hlasoval zcela logicky pro návrh svého kolegy a na sjetině mám, že jsem se zdržel.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Máte, pane poslanče, na mysli to druhé hlasování o vrácení k přepracování?

 

Poslanec Jan Zahradil: O návrhu pana poslance Doktora.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: On měl dva návrhy, první návrh byl na zamítnutí, druhý na vrácení navrhovateli k přepracování.

 

Poslanec Jan Zahradil: Ne, návrh na zamítnutí to nebyl, bylo to to druhé hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Hlasování číslo 134.

 

O zpochybnění hlasování panem poslancem Zahradilem nechám hlasovat. Kdo souhlasí s touto námitkou, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 194 poslanců 152 hlasovalo pro tento návrh, 4 byli proti. Tento návrh byl přijat.

 

Vidím žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat znovu o návrhu pana poslance Michala Doktora na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 192 poslanců pro návrh hlasovalo 93 poslanců, proti návrhu 96. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat. Ještě jednou zopakuji, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

Pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že zákon je napsán tak, že může mít až likvidační důsledky pro některé naše podniky, navrhuji, abychom tento návrh projednali i v hospodářském výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ještě chvilku vyčkám, protože vidím, že dochází znovu ke kontrole výsledků hlasování. O slovo se hlásí pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, dámy a pánové, hluboce se omlouvám, teď mě předseda poslaneckého klubu upozornil, že na sjetině mám křížek, ačkoli jsem hlasoval pro. Dovolte tedy, abych zpochybnil hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: O vašem návrhu nechám hlasovat bez rozpravy.

 

Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Miroslava Beneše, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 194 poslanců 147 hlasovalo pro návrh, proti bylo 14. I tento návrh byl přijat.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 193 poslanců pro návrh hlasovalo 94, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Domnívám se, že skutečně můžeme přikročit k přikázání výborům.

 

Budeme nejdříve hlasovat o návrhu organizačního výboru, který navrhl přikázat tento návrh zákona rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 139 z přítomných 194 poslanců pro návrh hlasovalo 179 poslanců, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sehoře, který navrhuje, aby tento návrh zákona byl přidělen také hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 140 z přítomných 194 poslanců 77 hlasovalo pro návrh, proti 89 poslanců. Tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Končím tento bod.

 

A budeme pokračovat v projednávání bodu číslo 46. Pro formu se zeptám pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svým závěrečným slovem po obecné rozpravě. Nechtějí.

U tohoto návrhu zákona nepadl žádný návrh, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím žádný návrh, přistoupíme tedy hned k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s přikázáním rozpočtovému výboru, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 141 z přítomných 194 poslanců 168 hlasovalo pro návrh, proti byli 2 poslanci. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP