(16.40 hodin)
(pokračuje Doktor)

Stejně tak jsem si zcela korektně vědom toho, že v části oboru výrobků tabákových jsme povinni dosáhnout míry zdanění, která je obvyklá v Evropské unii, a jako ekonom soudím, že je daleko lepší pro trh a pro to, jak přijme tuto část ustanovení zákona, kterou projednáváme, v náběhu postupného zvýšení ceny, nikoliv šokově. Proto jsem navrhoval nejen zamítnutí, ale i vrácení k dopracování.

Myslím si ale, že pokud bychom zde uváděli zcela korektní čísla, zcela korektní postoje, pak si musí být pan ministr financí vědom té kolizní části ustanovení zákona, která zvyšují daně, zvyšují je naprosto neopodstatněně, a on jako člen sociální demokracie si přece musí být vědom i toho parametru, který říká, že na zvýšení této zátěže v oboru spotřebních daní doplatí nejnižší příjmové skupiny v České republice.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásil zpravodaj, pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Zbývající členové vlády, kolegyně a kolegové, nechci zdržovat, ale vyprovokovalo mě vystoupení pana kolegy Doktora. Co nám vlastně řekl? On nám řekl: "Nedělejme to, protože když to uděláme, tak živitelé sociálně potřebných rodin nebudou prochlastávat své výplaty v řádně zdaněném zboží, ale budou je prochlastávat ve zboží pašovaném." To je argumentace naprosto nepřijatelná, protože samozřejmě ruku v ruce s úpravou těchto daňových sazeb musí jít i úprava správy této daně a opatření proti přístupu pašovaného zboží na trh.

Já se velmi omlouvám panu kolegovi Doktorovi, ale přístup, který zdaňuje spotřebu zboží, které je na hranici sociálně patologických jevů, jako je alkohol a tabákové výrobky, a naopak tím uvolňuje prostor pro snižování přímých daní, jako je daň z příjmu právnických osob a snižování daně z převodu nemovitostí, a to jsou základní priority koaliční dohody o úpravě daňových sazeb, to je prostě krok správným směrem, krok k evropským trendům, krok nesocialistickým liberálním proudem. Kdo s tím nesouhlasí, ať se přihlásí ke konzervativní levici.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Ještě pan poslanec Michal Doktor. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Já jsem měl z úvodního vystoupení pana zpravodaje pocit, že se chce ubírat cestou korektní diskuse. Já jsem zcela otevřeně z tohoto místa říkal důvody, které mě vedou k návrhu na zamítnutí i vrácení k přepracování, a zcela korektně jsem uváděl jak kvalitu daňového prostředí v České republice, tak kvalitu daňového prostředí v členských zemích Evropské unie.

Já k tomu vysvětlení nebo k tomu velmi zvláštnímu zkomolení, které tady předvedl pan zpravodaj před chvílí, bych snad mohl dodat … (není rozumět), ale nechápu, co tím chtěl pan zpravodaj říci, zda tím oznámil svoji ochotu jako člena KDU-ČSL podpořit vládní návrhy na přijetí kolkování či registračních pokladen. Pak to beru, že je to další krok k naplňování vládního prohlášení, ale tím se opozice necítí být vázána. Opozice bojuje proti tomu, abyste, pane poslanče Kalousku - oslovuji vás prostřednictvím předsedajícího - zvyšovali daně, a zvyšovali je především tam, kde je to zbytečné a kde nás k tomu nezavazuje ani Evropská unie. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pane poslanče Michale Doktore, já se vás ještě zeptám jen pro upřesnění, zda váš návrh se týkal obou návrhů zákonů. Jen prvního. Děkuji.

Hlásí se někdo další do rozpravy? Ano, pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, rád bych upozornil kolegu Doktora, že zvyšování spotřebních daní není zdaleka pouze fiskální problém. Je to z obrovské části také problém medicínský, protože to jsou daně, jejichž zvýšení je nařízeno například Světovou zdravotnickou organizací, Světovou bankou atd. Je třeba podívat se i na tyto věci. Není to pouze dopad fiskální a ekonomický.

(Velký hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Prosím o klid! Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí. Ano, pan místopředseda Ivan Langer. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, jako lékař si myslím, že mohu posoudit skutečně pravdivost tvrzení pana kolegy Janečka, že zvyšování daní je otázkou medicínskou. - Ano, je to otázka zdravého rozumu, pane poslanče. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Ano, pan poslanec Janeček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Janeček: Víte, ono je velmi žalostné, když od tohoto pultu vystupují lidé, kteří nemají tak základní ekonomické znalosti, aby věděli, že zvyšování daní znamená sníženou spotřebu zboží. Když tak vám koupím nějakou levnou ekonomickou příručku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí využít svého práva závěrečného slova. Pan ministr ano. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vnímám to tak, že velká část rozpravy se stočila k jedné části tohoto návrhu zákona o spotřební dani, a to k otázce vyššího zdanění lihu spotřební daní. Tady musím konstatovat, že míra zdanění lihu v českých zemích je skutečně a bude po případném přijetí tohoto návrhu vyšší než míra zdanění lihu na Slovensku, popřípadě v jiných zemích na východ od České republiky. Avšak i po této případné úpravě bude míra zdanění lihu v České republice nižší, než je míra zdanění v Rakousku, v Německu nebo v Polsku. Dá se rovněž očekávat, že Slovensko v souvislosti s probíhající fiskální a daňovou reformou v příštích letech přistoupí ke zvýšení spotřební daně z lihu a rozdíl mezi zátěží této komodity v České republice a na Slovensku se těmito kroky v budoucnu sníží. Proto se domnívám, že nelze argumentovat tím, že by Česká republika měla výrazně odlišnou míru zdanění lihu než převážná většina našich bezprostředních sousedů.

Současně také v argumentaci myslím pana poslance Doktora korektně zaznělo, že míra zdanění této komodity v zemích Evropské unie je v průměru o něco vyšší, než je stávající míra zdanění v České republice. Vládě přirozeně velmi záleží na tom, aby líh, který bude zdaněn řádně podle zákona a zatížen spotřební daní, nebyl na trhu vytěsněn lihem, který nebude řádně v souladu se zákonem zdaněn. Vláda je připravena přijmout exekutivní i legislativní opatření k tomu, aby omezila prostor pro distribuci nezdaněného lihu.

Jedním z těchto legislativních opatření je podpora návrhu zákazu prodeje zboží zatíženého spotřební daní na tržištích. Dalším návrhem, který v tuto chvíli je ve fázi věcné přípravy, je návrh zákona o označování lihovin kontrolními páskami a přirozeně vláda vynaloží velké úsilí na to, aby orgány celní správy velmi pozorně sledovaly, jaké lihoviny jsou distribuovány v rámci prodejen v České republice, včetně velkoprodejen, tak aby nedocházelo k tomu, že některé řetězce distribuují lihoviny, u kterých je velmi závažné a někdy odůvodněné podezření, že tyto lihoviny nebyly řádným zákonným způsobem zdaněny.

Vláda si uvědomuje možné riziko, které na trhu bude existovat, a nespokojí se pouze s tím, že navrhne a prosadí úpravu spotřební daně z lihu, ale přijde také s navazujícími opatřeními, která by měla pomoci v boji s distribucí nezdaněných lihovin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování. V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí. Pro případ, že by návrh na zamítnutí nebyl přijat, návrh na vrácení navrhovateli k dopracování, a to u bodu 45.

Před hlasováním se pokusím svolat všechny kolegyně a kolegy. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP